Equinor fant olje ved Gudrun-feltet
Pressemelding
2. mars 2020
Foto: North Atlantic Drilling
Equinor fant olje ved Gudrun-feltet
Pressemelding
2. mars 2020

Equinor har gjort et oljefunn i brønnene 15/3-12 S og 15/3-12 A (Sigrun East) i midtre del av Nordsjøen.

Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er på mellom 1,0 og 2,7 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Funnet vil bli vurdert bygd ut mot Gudrunfeltet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Dette tilsvarer mellom 6 og 17 millioner fat oljeekvivalenter.

Brønnene ble boret om lag 11 kilometer sørøst for Gudrun, 4 kilometer sørøst for olje- og gassfunnet 15/3-4 (Sigrun).

Brønnene er boret for egen risiko av Equinor og Neptune.

Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønnen 15/3-12 S var å påvise petroleum i henholdsvis midtre og øvre jura reservoarbergarter (Hugin- og Draupneformasjonene). 

Brønnen traff på tre separate oljefylte reservoarsoner på 9,4 og 9 meter i Huginformasjonen, som er om lag 100 meter mektig. Reservoarsonene har hovedsakelig moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontaktene ble ikke påtruffet.

Letemål for undersøkelsesbrønnen 15/3-12 A var å påvise petroleum i henholdsvis øvre og midtre jura reservoarbergarter (Draupne- og Huginformasjonene). Brønnen påtraff Draupne- og Huginformasjonene med mektighet på henholdsvis om lag 85 og 120 meter. Begge formasjonene er vannførende. Det er indikasjoner på olje i en tre meter tynn sandstein i Sleipnerformasjonen i midtre jura.

Brønnene ble boret av West Phoenix.

Få oversikt over kommende letebrønner – prøv Petro Database her!