Equinor fant opptil 69 millioner fat i Røver Nord: – Kommersielt
Glenn Stangeland
5. februar 2021
West Hercules i Barentshavet. (FOTO: Ole Jørgen Bratland)
Equinor fant opptil 69 millioner fat i Røver Nord: – Kommersielt
Glenn Stangeland
5. februar 2021

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 923, har gjort funn i undersøkelsesbrønn 31/1-2 S og avgrensningsbrønn 31/1-2 A – Røver Nord. Brønnen er boret om lag 10 kilometer nordvest for Trollfeltet i Nordsjøen og 130 kilometer nordvest for Bergen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 7 og 11 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vurderer funnet som kommersielt og vil utrede utbyggingsløsninger inn mot eksisterende infrastruktur.

I tillegg vil en, for å skaffe bedre oversikt over ressursgrunnlaget i området, vurdere å bore letebrønner i andre nærliggende prospekter i utvinningstillatelse 923.

Kart: Equinor

Røver Nord-funnet føyer seg inn i rekken av funn i Troll/Fram-området de siste årene. Det startet med Echino som gav flere svar høsten 2019 og fortsatte med Swisher sommeren 2020.

Utvinnbare oljeekvivalenter fra disse tre funnene kan allerede måle seg med samlet produksjon fra felt som Valemon, Gudrun og Gina Krog. Og det skal letes mer. Equinor har sammen med partnere modnet frem flere prospekt i nærheten. Blasto- og Apodida-prospektene i utvinningstillatelse 090 bores i etterkant av Røver Nord.

Hensikten med brønn 31/1-2 S var å påvise petroleum i Brentgruppen av mellomjura alder og i Cookformasjonen av tidligjura alder. Formålet med brønn 31/1-2 A var å avgrense funnet som ble gjort i Brentgruppen i 31/1-2 S.

Begge brønnene påviste hydrokarboner i to intervaller i Brentgruppen. Brønn 31/1-2 S påtraff en gasskolonne på 50 meter i Brentgruppen (Etive- og Osebergformasjonen) og en oljekolonne på minst 50 meter i Osebergformasjonen og Dunlingruppen (Drakeformasjonen av tidligjura alder).

Om lag 50 meter av Brentgruppen består av sandsteiner med god reservoarkvalitet. Til sammen 6 meter med sandsteiner av moderat til dårlig reservoarkvalitet ble påtruffet i Drakeformasjonen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Avgrensningsbrønn 31/1-2 A påtraff en oljekolonne på 12 meter i Etiveformasjonen og en 17 meters oljekolonne i Osebergformasjonen, i sandsteiner av god til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet i førstnevnte enhet.

Begge brønnene påtraff vann i Cookformasjonen, som har god til moderat reservoarkvalitet.

Brønnene 31/1-2 S og 31/1-2 A ble boret av West Hercules som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/2-22 S i utvinningstillatelse 090 i nordlige del av Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

Partnere i Røver Nord er DNO, Wellesley og Petoro.