Equinor får pålegg etter at det ble funnet feil på 190 ventiler
Pressemelding
18. juli 2019
Illustrasjonsfoto: Equinor
Equinor får pålegg etter at det ble funnet feil på 190 ventiler
Pressemelding
18. juli 2019

Ptil besluttet i mars 2019 å granske en hendelse ved Equinors landanlegg Hammerfest LNG.

Equinor stengte 11. mars 2019 ned landanlegget Hammerfest LNG for å utbedre svakheter ved flere sikkerhetsventiler ved anlegget. Til sammen 190 ventiler hadde manglende varmekabler og isolasjon. Equinor vurderte samlet sett situasjonen på anlegget som så alvorlig og usikker at det var nødvendig å iverksette nedstengning og reparasjon.

Tilstanden til disse ventilene er identifisert i tidligere gjennomganger foretatt av Equinor uten at svakhetene har blitt korrigert.

Ptil besluttet å iverksette gransking av hendelsen og identifiserte flere regelbrudd.

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Ledelsens oppfølging av sikkerheten på Hammerfest LNG
  • Mangler ved risikovurdering av funn
  • Mangelfull korrigering etter hydratfunn i PSV
  • Mangler ved registrering av HMS-hendelser

Equinor får derfor pålegg om å:

  • identifisere barrierer som er svekket eller ute av funksjon,
  • vurdere kombinasjonen av svekkede barrierer,
  • sikre at nødvendige kompenserende tiltak blir implementert,
  • utbedre barrierer som er ute av funksjon eller svekket.

Du kan lese hele granskningsrapporten her!