Equinor forbereder utbygging av flere funn på Haltenbanken
Glenn Stangeland
3. februar 2020
Foto: Equinor
Equinor forbereder utbygging av flere funn på Haltenbanken
Glenn Stangeland
3. februar 2020

Equinor fått innvilget en ny utsettelse av utbyggingen av Flyndretind og Mikkel Sør i Norskehavet. Ny frist for innlevering av utbyggingsplan er 1. april 2022.

Hovedgrunnen til utsettelsen er at Equinor ønsker å vurdere muligheten for en utbygging som involverer flere funn i samme område.

Det viser dokumenter energi24.no har fått tilgang til.

«Operatøren viser til at det vil være hensiktsmessig å utsette PUD for Mikkel Sør og FIyndretind slik at utbyggingene kan bli en del av en samordnet utbygging av flere funn i Halten Øst-området», skriver Olje- og energidepartementet i sitt svarbrev til Equinor.

Nona og Cortina

Ingen funn er nevnt, men de som ligger nærmest er Nona og Cortina, begge operert av Equinor.

Det vil neppe være nok ressurser i området til å forsvare en selvstendig utbygging.

Ifølge Oljedirektoratets faktasider er den mest sannsynlig utbyggingsløsning en samordnet utbygging der både Flyndretind og Mikkel Sør knyttes til Åsgard B-innretningen via Mikkel havbunnsramme.

Produksjon i 2025

Sammen med utsettelsen får partnerskapet også et krav fra departementet om en grundig utredning av områdets potensial:

«Grunnlaget for beslutningen om videreføring for Mikkel Sør og Flyndretind skal oppdateres med blant annet vurderinger av mulige samordningsgevinster med andre funn og prospekter i Halten Øst-området. Rapporten skal inneholde vurderinger av eventuelle konsekvenser for den samordnede utbyggingen av tilgjengelig kapasitet i gasstransportsystemet. Rapporten sendes til Olje- og energidepartementet med kopi til Oljedirektoratet innen 1. april 2021.»

I DG2 for Flyndretind og Mikkel Sør er det planlagt med produksjonsstart 1. kvartal 2025.

I Petro Database kan du følge dette og 93 andre utbyggingsprosjekter tett!