Equinor har funnet mer olje 10 kilometer sørvest for Johan Castberg
Pressemelding
10. mars 2021
Transocean Enabler (Foto: Jan Arne Wold/Woldcam - Equinor)
Equinor har funnet mer olje 10 kilometer sørvest for Johan Castberg
Pressemelding
10. mars 2021

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 532, har gjort et oljefunn i undersøkelsesbrønn 7220/7-4, Isflak.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Brønnen traff på en total oljekolonne på 109 meter i Stø- og Nordmelaformasjonen, hvorav om lag 90 meter sandstein av moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 5 og 8 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Dette tilsvarer mellom 31 og 50 millioner fat.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig tilknytning til Johan Castberg-feltet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Videre utvikling av funnet inn mot planlagt infrastruktur for Johan Castberg-feltet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. De påviste ressursene kan dermed gi ytterligere viktig verdiskaping og skatteinntekter til samfunnet fra Johan Castberg-feltet, melder Equinor.

Olje/vann-kontakten ble truffet på 1897 meter under havflaten.

Brønnen ble boret av Transocean Enabler som nå skal fortsette å bore utvinningsbrønner i forbindelse med utbyggingen av Johan Castberg-feltet.