Equinor har gjort et lite gassfunn i Norskehavet
Pressemelding
2. november 2020
West Hercules i Barentshavet. (FOTO: Ole Jørgen Bratland)
Equinor har gjort et lite gassfunn i Norskehavet
Pressemelding
2. november 2020

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S, Appolonia. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Garn- og Ileformasjonene).

Brønnen traff på Garnformasjonen på om lag 85 meter tykkelse, med reservoarbergarter med moderat til meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr i Garn- og Ile-formasjonene.

Brønnen traff på en 9 meter gasskolonne i Langeformasjonen av senkritt alder, hvorav tre tynne sandsteinlag på til sammen 4 meter med dårlige til moderate reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til videre oppfølging, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Brønn 6407/1-8 S ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7018/5-1 i utvinningstillatelse 960 i Barentshavet, der Equinor Energy AS er operatør.