Equinor investerer 6 milliarder i utbyggingen av Kristin Q og Lavrans
Glenn Stangeland
24. februar 2020
Foto: Marit Hommedal, Equinor
Equinor investerer 6 milliarder i utbyggingen av Kristin Q og Lavrans
Glenn Stangeland
24. februar 2020

Equinor og partnerne planlegger å investere 6 milliarder kroner i utbyggingen av Lavrans og Kristin Q i Norskehavet.

Det viser dokumenter Energi24 har fått innsyn i.

Investeringer i brønner og infrastruktur er i størrelsesorden 6 milliarder kroner. Boring av brønner og brønnkomplettering utgjør omtrent halvparten av investeringene, ifølge en søknad om oppfylt utredningsplikt.

Ny PUD om ett år

Partnerskapet sikter mot innlevering av utbyggingsplan i 1. kvartal 2021.

Utbyggingsløsningen som vurderes er å installere en ny brønnramme med på Lavrans. Det vil også legges en ny rørledning fra Lavrans og en ny kontrollkabel fra Kristin-plattformen.

Produksjonen er planlagt å starte i første kvartal 2024, og det er antatt at Lavrans vil produsere i ti år.

Alle detaljer om Lavrans og 99 andre fremtidige utbygginger – prøv Petro Database her!

Fire brønner

Det skal etter planen bores fire brønner på Lavrans. Hver brønn vil ta rundt 106 dager å bore.

Hvilken rigg som skal benyttes er ikke bestemt ennå, og det kan bli både en dynamisk posisjonert borerigg eller en rigg med anker og ankerliner. En DP-rigg vil kunne oppholde seg stabilt over brønnrammen uten tradisjonell oppankring med anker og kjetting, skriver Equinor.

Lavrans fase 1 har også en estimert produksjonsstans likt som for Kristin-feltet og vil utnytte betydelig ledig restkapasitet til Kristin Semi i forbindelse med haleproduksjonen til Kristin.

Flere funn kan kobles på

Ny rørledning og kontrollkabel vil også gjøre det mulig å koble på flere funn i sørlig retning. I søknaden nevnes Erlend Øst og Ragnfrid Nord-funnene spesielt. 

Erlend Øst og Ragnfrid Nord har ikke den tekniske modenheten som kreves for en DG2-passering, og er per i dag ikke inkludert i det økonomiske grunnlaget for dette prosjektet. [….] Videre modning og utbygning av Erlend Øst og Ragnfrid Nord vil bli vurdert på et senere tidspunkt med tanke på DG2-passering, skriver Equinor.