Equinor krevde lavere eiendomsskatt for rørledning – tapte saken
Redaksjon
31. juli 2019
Foto: Equinor
Equinor krevde lavere eiendomsskatt for rørledning – tapte saken
Redaksjon
31. juli 2019

Karmøy kommune ble frifunnet av Haugaland tingrett i sak som Equinor med flere har anlagt mot kommunen.

Konkret gjaldt saken gyldigheten av kommunens overtakstnemnds vedtak om eiendomsskatt på rørledningen Sleipner kondensat, skriver Advokat Lund & co på sine nettsider.

Equinor med flere hevdet at taksten var ugyldig fordi det ikke var gjort fradrag i taksten for at olje og gass er en begrenset ressurs. Videre ble det gjort gjeldende at det skulle gjøres ytterligere fradrag for fremtidige saneringskostnader. Ingen av anførslene førte frem, og kommunene er tilkjent fulle sakskostnader.

Saken reiser prinsipielle spørsmål og dommen vil derfor, ifølge Advokat Lund & co, også ha overføringsverdi på andre saker.

Dommen kan bli anket.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.