Equinor må forklare manglende bemanning og kompetanse for Ptil
Pressemelding
28. desember 2020
FOTO: Equinor/Øyvind Hagen
Equinor må forklare manglende bemanning og kompetanse for Ptil
Pressemelding
28. desember 2020

Petroleumstilsynet har de siste to årene gjennomført 68 tilsynsaktiviteter med Equinor sin aktivitet på norsk sokkel.

«Siden 2019 er det påvist avvik knyttet til bemanning og/eller kompetanse i 17 tilsynsaktiviteter. I tillegg er det identifisert forbedringspunkter i ytterligere 12 tilsynsaktiviteter. I 10 andre tilsynsrapporter er utfordringer med bemanning og kompetanse kommentert i resultatdelen», skriver Ptil i et brev til Equinor.

Ptil har også gjennomgått et utvalg granskingsrapporter etter hendelser i perioden 2018-2020.

I disse rapportene har mangelfull kompetanse blitt trukket frem, eller ser ut til å være medvirkende faktor i en betydelig andel av hendelsene. I tillegg er tidspress og stress nevnt i enkeltrapporter etter hendelser.

«Det samlede bildet fra våre tilsyn og Equinors egne granskninger viser mangler i Equinor UPNs styring av bemanning og kompetanse.»

På bakgrunn av dette har Ptil bedt ledelsen i Equinor UPN redegjøre for:

  • hvordan de har vurdert disse funnene, samlet.
  • hvilke eventuelle tiltak som er iverksatt basert på vurderingene.
  • vurdering av effekt av tiltakene.
  • hvordan arbeidstakerne har vært involvert i dette arbeidet.