Equinor om sløsingen i USA: – Burde tatt tak i problemene tidligere
Pressemelding
9. oktober 2020
Equinor om sløsingen i USA: – Burde tatt tak i problemene tidligere
Pressemelding
9. oktober 2020

I juni ga styret i Equinor ASA et utvalg ledet av statsautorisert revisor Eli Moe-Helgesen fra PwC i oppgave å gå gjennom selskapets USA-virksomhet, med et særlig fokus på den landbaserte virksomheten. Formålet med gjennomgangen har vært læring og forbedring og utvalget har nå levert sin rapport til styret.

– Vi har fått en grundig og kritisk rapport. Vi har hatt store økonomiske tap som følge av investeringer i USA. Dette er i hovedsak drevet av en ambisiøs vekststrategi og for optimistiske prisforutsetninger. I tillegg medførte den raske veksten i en periode omfattende kontrollutfordringer. Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere, og det er nå styrets og ledelsens ansvar å sikre at vi tar læring fra dette. Samtidig er det positivt at rapporten bekrefter at omfattende forbedringstiltak ble iverksatt da utfordringene ble kjent i 2014. Det gir et godt grunnlag for å følge opp de anbefalingene rapporten gir, noe vi allerede er i gang med, sier styreleder i Equinor, Jon Erik Reinhardsen.

Rapporten beskriver at Equinor hadde en vekststrategi i USA som førte til for lite fokus på verdiskaping og kontroll. Oppkjøpene som ble gjort på land i USA i perioden 2008 – 2011 var basert på for optimistiske prisforventninger og var ikke robuste da prisene falt fra 2014. Dette har gitt store økonomiske tap, og nedskrivninger i den landbaserte virksomheten på 9,2 milliarder dollar frem til utgangen av 2019.

Rapporten beskriver også hvordan den landbaserte virksomheten i USA opplevde omfattende utfordringer med støttesystemer innen blant annet regnskap, landadministrasjon og anskaffelser.

Utvalget har gjennomført over 120 intervjuer, og gått gjennom dokumentasjon tilbake til 2005.

Hovedfunnene i rapporten er:

  • Equinors vekststrategi førte til for lite fokus på verdiskapning og kontroll. Aktiviteten i den landbaserte virksomheten økte raskere enn det viktige støttesystemer kunne håndtere.
  • Selskapets oppfølging burde vært sterkere, og reflekterte ikke i tilstrekkelig grad risikobildet til denne virksomheten.
  • Ledelsen hadde begrenset erfaring innenfor landbasert virksomhet i USA og det var manglende kontinuitet i sentrale roller. Dette hadde en negativ påvirkning av selskapets oppfølgning og drift av denne virksomheten.
  • Siden 2014 er det iverksatt omfattende forbedringstiltak som også ble rapportert til styret. Dette har bidratt til at internkontrollen i USA i dag er vesentlig forbedret.
  • Relevante funn og aksjoner fra internrevisjonsrapporter relatert til Equinors virksomhet i USA og internasjonale virksomhet for øvrig, er fulgt opp og lukket av selskapet, med enkelte unntak hvor forbedringsarbeid fortsatt pågår.