Equinor tildeler basekontrakter for 1,4 milliarder
Pressemelding
11. november 2020
Equinor tildeler basekontrakter for 1,4 milliarder
Pressemelding
11. november 2020

Equinor har tildelt Norsea Group AS, Saga Fjordbase AS og ASCO Norge AS kontrakter for tjenester på forsyningsbaser i Norge. Kontraktene er tildelt på vegne av Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel.

– Basene sysselsetter over 800 personer fra Dusavik i sør til Hammerfest i nord, og skaper viktig aktivitet i lokalsamfunnene langs norskekysten. De nye toårskontraktene bidrar til å sikre jobber og kontinuitet for basene og forretningsklyngene som er tilknyttet dem, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

De tre leverandørene har levert sikre og effektive operasjoner på forsyningsbasene siden 2015. De nye kontraktene er tildelt ved utøvelse av opsjoner i rammeavtalene som ble inngått i 2015.

Kontraktene trer i kraft 1. juli 2021, og har en varighet på to år. Samlet verdi på kontraktene er anslått til om lag 1,4 milliarder kroner. Arbeidsomfanget inkluderer terminal- og lagertjenester.

– Forsyningsbasene i Norge er hjørnesteiner i vår offshorevirksomhet langs hele kysten. I 2019 ble det sendt omtrent to millioner tonn med varer og bulk via disse basene for å betjene våre offshore operasjoner. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet og bli enda bedre på sikkerhet, effektivitet og bærekraft sammen med våre leverandører på forsyningsbasene, sier Roger Foss, Equinors leder for Forsyningsoperasjoner på norsk sokkel.