Equinor tildeler milliardavtaler til ABB og Siemens
Glenn Stangeland
7. april 2021
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Equinor tildeler milliardavtaler til ABB og Siemens
Glenn Stangeland
7. april 2021

ABB og Siemens Energy er tildelt rammeavtaler for service av elektrisk utstyr på alle Equinors installasjoner på norsk sokkel og landanlegg i Norge.

Den samlede verdien av avtalene med opsjoner er anslått til om lag 4,5 milliarder kroner. Arbeidsomfanget forventes å gi omtrent 100 årsverk i Norge.

Avtalene er tildelt på vegne av Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel og landanlegg i Norge, og på vegne av Gassco som operatør for gassprosesseringsanleggene Kollsnes og Kårstø. Avtalene vil også kunne benyttes over hele verden.

I henhold til rammeavtalene skal leverandørene fortsette å levere drift, vedlikehold, modifikasjoner og oppgradering av elektrisk utstyr installert på land og på sokkelen. Leverandørene skal også levere forprosjektering og design (FEED), samt prosjektering, anskaffelse, bygging og installasjon (EPCI) for nye elektroprosjekter.

– Vi ser for oss mer bruk av elektrisk utstyr på norsk sokkel, som vil erstatte behovet for forbrenningsmotorer. Dette vil gi oss økt fleksibilitet til å bruke ulike kraftkilder, og bidra til reduksjon av CO2-utslipp, sier Gunnar Nakken, direktør for driftsteknologi i Equinor.

Begge rammeavtaler har en fast varighet på åtte år. Avtalen med Siemens Energy omfatter i tillegg tre opsjoner på fire år hver.