Equinor tildeler to Transocean-rigger kontrakt for totalt 28 brønner

Transocean Enabler (Foto: Jan Arne Wold/Woldcam - Equinor)
Publisert 28. mars 2023

Equinor har på vegne av flere lisenser tildelt kontrakter for å benytte Transocean Encourage, hovedsakelig i Norskehavet og Transocean Enabler for Johan Castberg-feltet. Samtidig har selskapene underskrevet en strategisk samarbeidsavtale.

Riggene har hatt åtteårskontrakter med Equinor som utløper 1. desember 2023 og 1. april 2024. Dette blir første kontraktsforlengelser siden riggene ble bygget, som såkalte Cat D-rigger, spesialisert for norske forhold.

Ni brønner pluss opsjoner

Boreprogrammet i Norskehavet består av ni brønner som skal bores på feltene Tyrihans, Verdande, Andvare samt Vigdis som ligger i Tampen-området i Nordsjøen.

Verdande og Andvare vil bli knyttet opp mot Norne-feltet. Boreprogrammet inkluderer også letebrønner, og det er mulighet for å forlenge med ytterligere seks brønner. Den anslåtte samlede verdien for de ni brønnene er om lag 191 millioner dollar, og forventet oppstart er 1. desember.

19 brønner pluss opsjoner

På Johan Castberg-feltet får Transocean Enabler et fast boreprogram på 19 brønner og opsjoner for ytterligere åtte brønner. Den samlede kontraktsverdien er beregnet til 415 millioner dollar, der den faste delen utgjør 295 millioner. Den nye kontrakten vil tre i kraft i tidsrommet mellom 1. april og 1. juli i 2024.

– Det er gledelig å få i stand en strategisk samarbeidsavtale med Transocean, som er en av våre største riggleverandører. Dette er et uttrykk for at vi ser på Transocean som en viktig bidragsyter for å sikre Equinor kapasitet til å gjennomføre våre offshoreambisjoner også i årene fremover. Vi har hatt et nært samarbeid i mange år, og nå utvider vi dette samarbeidet ytterligere med å reservere én rigg for å bore både produksjons- og letebrønner i Norskehavet og én rigg for å utvikle Johan Castberg-feltet, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør.

Strategisk samarbeid

Den strategiske samarbeidsavtalen skal drive fram forbedring innenfor teknologi og innovasjon knyttet til sikkerhet, effektivitet og klimagassutslipp.

– Nå sikrer vi varme rigger, som vi sammen med Transocean allerede har investert i å oppgradere, for å styrke sikkerheten, redusere utslipp og øke effektiviteten. Vi kjenner riggene godt fra før, etter at de har vært aktive for oss de siste åtte årene. Vi har derfor mye erfaring å bygge videre på, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet med å levere sikre og effektive brønner, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

De anslåtte kontraktsverdiene inkluderer boretjenester som eksempelvis kjøring av fôringsrør, behandling av spillvann, håndtering av borekaks og to fjernstyrte undervannsfartøy (ROV). I avtalen med Transocean Enabler er også tjenester relatert til borestreng med signalkabel (wired drill pipe) inkludert.

Transocean Encourage og Transocean Enabler er 6. generasjons flyterigger med automatisk borekontroll, tilrettelagt vinterforhold og hardt klima, og spesialtilpasset for operasjoner på norsk sokkel. I tillegg til disse to riggene har også Transocean Spitsbergen kontrakt med Equinor de neste årene.

Nytt riggrush – 29 rigger skal klasses de neste tre årene

Siste fra forsiden

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

+

Equinor har doblet CCS-ambisjonene: – Vil bygge en motorvei fra Europa

Forhandler for 3.600 medlemmer: – Forventer et knakende godt oppgjør

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger