Equinor vil flytte Martin Linge-base fra Stavanger til Bergen
Glenn Stangeland
27. februar 2020
Foto: Equinor
Equinor vil flytte Martin Linge-base fra Stavanger til Bergen
Glenn Stangeland
27. februar 2020

Da Total startet utbyggingen av Martin Linge-feltet, var planen at forsyninger og personell skulle komme til feltet via Stavanger.

«Det er sannsynlig at det under permanent drift benyttes forsyningsbase fra Stavanger-området, men disse kontraktene er ennå ikke tildelt. Øvrige forsyningsbaser kan bli benyttet etter behov. Helikoptertransport vil skje fra Sola. Driftsorganisasjon legges til Stavanger», sto det i Stortingsproposisjonen.

Utreise fra Bergen

Men siden den gang har Equinor overtatt operatørskapet for feltet, og når feltet nå nærmer seg oppstart, varsler selskapet planer om å flytte base, fra Stavanger til Bergen.

«Operatør, ved enheten «Logistikk og beredskap», har foretatt en vurdering av planene for driftsfasen av Martin Linge med hensyn til å benytte forsyningsbase fra Stavanger-området og helikoptertransport fra Sola. Operatør har funnet det hensiktsmessig å tilrettelegge for drift av Martin Linge med bruk av eksisterende forsyningsbase i Bergensområdet for samordning med andre felt i samme geografiske område. Det samme er gjeldende for helikoptertransport, ved å benytte Bergen som utreisested», skriver Equinor i et brev til Olje- og energidepartementet.

Ifølge selskapet vil den nye løsningen gi kortere seilingstid og bedre muligheter for å samordne forsyninger og personell med andre installasjoner i samme område.

Sprekker med 26 milliarder kroner

Produksjonsstarten på Martin Linge-feltet er allerede utsatt i fire år, og prosjektet blir 85 prosent dyrere enn planlagt. Men Equinor planlegger oppstart i september.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 går det fram at utbyggingen av Martin Linge-feltet sprekker med ytterligere 7,9 milliarder kroner. Utbyggingen, som først ble anslått til 30,4 milliarder kroner, ligger nå an til å koste over 56 milliarder kroner.

Alt om Martin Linge og 99 andre pågående og fremtidige utbygginger – test Petro database her!