Equinor vil halvere utslipp per produsert enhet energi
NTB
NTB
6. februar 2020
Illustrasjonsfoto. Foto: Equinor
Equinor vil halvere utslipp per produsert enhet energi
NTB
NTB
6. februar 2020
Equinor har som ambisjon å redusere netto karbonintensitet for produsert energi med minst 50 prosent innen 2050

I tillegg varsler selskapet at de vil tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og utvikle seg som en global leder innen havvind. Equinor har i tillegg et mål om at alle globale operasjoner skal være karbonnøytrale innen 2030.

– Vi ser nå 30 år inn i framtiden, og det er ikke mulig å si nøyaktig hvordan og hvor raskt omleggingen vil skje. Vi vil produsere mindre olje i en lavkarbonframtid, men verdiskapningen fra olje og gass vil fremdeles være høy, og fornybar energi gir betydelige nye muligheter for verdiskaping og vekst, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

I 2026 forventer Equinor en produksjonskapasitet fra fornybarprosjekter på 4 til 6 gigawatt. Det er om lag ti ganger høyere enn dagens kapasitet.

Selskapet tror karboneffektiv produksjon av olje og gass i økende grad vil være en konkurransefordel fremover, og oljegiganten tar sikte på å redusere CO2-intensiteten for egenoperert olje- og gassproduksjon til under 8 kilo per fat oljeekvivalent innen 2025. Det er fem år raskere enn selskapets tidligere plan. Gjennomsnittet i bransjen på verdensbasis er i dag 18 kilo CO2 per fat. Rutinemessig fakling skal etter planen avvikles innen 2030.

Selskapet skal fortsatt benytte en internpris for CO2-utslipp på minst 55 dollar per tonn i investeringsbeslutninger.