Equinors Oseberg-plan skaper hodebry for BKK og CapeOmega
Glenn Stangeland
25. februar 2020
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Equinors Oseberg-plan skaper hodebry for BKK og CapeOmega
Glenn Stangeland
25. februar 2020

Fredag skrev Energi24 at Equinor og partnerne planlegger å elektrifisere Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Dette skal skje ved å koble feltet til kraft fra land via en ny høyspent vekselstrømskabel fra Kollsnes til Oseberg feltsenter og videre til Oseberg sør.

– Anstrengt forsyningssituasjon

Parallelt har CapeOmega og BKK tatt initiativ til å bygge ut infrastruktur for å samordne elektrifisering av flere installasjoner i området i det såkalte Serene-prosjektet. Der er Oseberg og Brage tidligere nevnt som mulige sentraler for en områdeløsning. 

Dersom Equinor får myndighetenes tillatelse til å gjennomføre sin plan for elektrifiseringen av Oseberg, vil dette by på utfordringer for Serene.

– Vi har registrert at Equinor for nordlige Nordsjø fortsatt ønsker å koble seg til Kollsnes, til tross for en særdeles anstrengt forsyningssituasjon. En slik tilkobling vil få konsekvenser for annet forbruk i regionen, sier Eyvind Bohne-Kjersem, som er prosjektleder for innovasjon og utvikling i BKK.

– Serene gir større samfunnsnytte

Equinor har beregnet at elektrifiseringen av Oseberg vil medføre en gjennomsnittlig reduksjon i utslipp på 350.000 tonn CO2 og 1387 tonn NOX per år.

Men BKK mener Serene er et bedre prosjekt.

– Serene sin løsning har vesentlig større samfunnsnytte som vi forutsetter at myndighetene også vurderer i denne sammenheng. Dersom Equinor får tidlig tilkobling, og kobler Oseberg og Troll med enkeltkabler til Kollsnes, vil nok dette få en konsekvens for plassering av offshore knutepunkt for Serene, sier Bohne-Kjersem.

Henviser til pressemelding

Energi24 har bedt Equinor kommentere BKKs påstander om anstrengt forsyningssituasjon fra Kollsnes og større samfunnsnytte i Serene-prosjektet sammenliknet med enkeltkabler til Troll og Oseberg.

Equinor vil ikke kommentere, men henviser til en pressemeldingen fra Statnett sendt ut 6. januar i år. 

Der åpner Statnett for at elektrifisering av feltene Troll og Oseberg kan gjennomføres før nødvendige nettforsterkningstiltak er realisert, men da under spesielle forutsetning. Blant annet at feltene kan kobles av nettverket og forsyne seg selv med kraft dersom det blir mangel på land.