Er mineraler på sokkelen den nye oljen?
NTB
NTB
12. januar 2021
Foto: Moment Studio/Norsk olje og gass
Er mineraler på sokkelen den nye oljen?
NTB
NTB
12. januar 2021

Olje- og energidepartementet åpner høring om et konsekvensutredningsprogram for gruvedrift på norsk sokkel

Håpet er at mineralvirksomhet på havbunnen skal sikre Norge store inntekter framover.

– Etterspørselen etter metaller er forventet å øke globalt i framtida, og Norge kan sitte på store forekomster av verdifulle mineraler. Det betyr at mineralvirksomhet på havbunnen kan bli økonomisk lønnsomt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Oljedirektoratet har allerede tatt prøver som viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt.

«Havbunnsmineraler i form av sulfider og manganskorper er påvist i norske havområder. Sulfider inneholder hovedsakelig bly, sink, kobber, gull og sølv, mens manganskorper inneholder mangan og jern, med mindre mengder titan, kobolt, nikkel, cerium, zirkonium og sjeldne jordarter.

En virksomhet med undersøkelse og utvinning av slike mineraler er vurdert som en mulig fremtidig havbasert næring for Norge. Det er i dag ikke kunnskap om totalomfanget av ressurser på norsk kontinentalsokkel eller hvorvidt utvinning vil bli økonomisk lønnsomt», skriver Olje- og energidepartementet.