Erfaring fra olje og gass gir Axess stor vekst i vind
Frode Rabbevåg
13. februar 2020
Direktør for fornybar i Axess, Christian Nerland, i Wild Horse Wind Park i Washington State i USA.
Erfaring fra olje og gass gir Axess stor vekst i vind
Frode Rabbevåg
13. februar 2020

I år regner Axess AS med inntekter fra fornybarsektoren på rundt 30 millioner kroner. I løpet av tre år er målet en vekst til 200 millioner i omsetning fra arbeid utenom olje og gass, tilsvarende 25 prosent av omsetningen.

– Vi tar med oss kompetanse og erfaring fra olje- og gassektoren og over i fornybarsektoren, først og fremst vindkraft offshore, forteller direktør fornybar i Molde-selskapet, Christian Nerland.

Han legger til at vindkraftindustrien offshore har mange likheter med olje- og gassektoren med blant annet store investeringer og krevende marine operasjoner.

– I Axess er vi gode på løft og materialhåndtering, sikkerhet og materialteknologi. Det er innen dette området vi nå får kontrakter innen vindkraftindustrien også, ikke minst fordi vi kan vise til lang erfaring fra olje og gass og mange gode referanser, forklarer han.

Vestas-kontrakt

Selskapet har nettopp etablert et eget team som skal jobbe med vindkraft og som er stasjonert i Oslo. En rammeavtale med vindkraftgiganten Vestas er nettopp forlenget med nye tre år og selskapet har også mange andre store aktører innen denne delen av fornybarsektoren på kundelisten.

– Så langt har vi sertifisert over 800 vindkraftturbiner og har 60 prosent av det norske markedet. Vi har også mange oppdrag i Sverige, og har fått et godt fotfeste i Tyskland med en kontrakt på sertifisering av ni TRAFO-plattformer, sier Nerland.

Axess-direktøren forteller at Europa foreløpig er det viktigste området for selskapet innen fornybarsektoren, men at de også jobber aktivt mot oppdrag blant annet i USA og Sør-Korea.

– Axess har etablert en verdensomspennende aktivitet innen olje og gass, og dette kontornettverket og de kontaktene vi har fått gir oss et stort fortrinn når vi nå også satser tungt innen fornybar. Vi ser at flere av selskapene vi har jobbet med innen olje og gass satser på vindkraft.

Flere tjenester kommer

Det er først og fremt innen sakkyndig kontroll og strukturinspeksjon selskapet har sikret seg oppdrag for vindkraftindustrien så langt, men planlegger å lansere flere tjenester framover.

– Særlig offshore vind som nå vokser sterkt, er mye likt olje og gass som vi har jobbet med. Det er store investeringer og høy økonomisk risiko, store strukturer som skal installeres gjennom krevende operasjoner og sammenstilles. Deler av vindkraftindustrien har utviklet en del egne metoder og rutiner, og vi mener vi kan bidra her og være med på å hjelpe aktørene til å jobbe smartere og mer økonomisk, påpeker Christian Nerland.

– Hva var bakgrunnen for at dere valgte å satse på en ny nisje utenom olje og gass der dere har arbeidet i 20 år?

– Axess ønsker å være en del av fremtiden og det grønne skiftet. Vi innser at olje og gass ikke varer evig og også er en syklisk industri. Vi vil ha flere bein å stå på og ser også at det å jobbe innen fornybarsektoren er viktig med hensyn på rekruttering. Mange av dagens arbeidssøkere ønsker å kunne «jobbe grønt» når de skal ut i arbeidslivet, sier Nerland.

Axess Group har nå 280 ansatte fordelt på 19 kontorer spredt over hele verden.

Vindkraftaktiviteten skjer i hovedsak ut fra kontorer i Bergen, Trondheim, Oslo, Houston, Aberdeen og Busan. Totalt omsatte gruppen for rundt 620 millioner kroner i fjor.