Erstatter gassturbiner med dampturbin på Statfjord C

Statfjord C. FOTO: Equinor/ Harald Pettersen
Publisert 24. august 2023

Equinor og partnerne skal erstatte to gassturbiner med gjenvinning av varme for elektrisk kraftproduksjon. Det vil redusere utslippene fra produksjonen med 95.000 tonn CO2 årlig.

Statfjord C skal legge om sin kraftløsning for å kutte utslipp. En ny dampturbin skal produsere strøm ved hjelp av overskuddsvarme fra to gasskompressorer.

Det effektiviserer energiforbruket og kutter 25% av de årlige CO2-utslippene fra produksjonen på Statfjord C, tilsvarende utslipp fra 50.000 biler.

– Det er første gang denne løsningen tas i bruk på et felt i drift på norsk sokkel. Jeg er stolt av de ansatte og leverandørene våre som har jobbet innovativt med å effektivisere energibruken på plattformen. Dette er et viktig bidrag for å forlenge feltets levetid til 2040, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Oppstart i 2026

Den nye dampturbinen vil gi kostnadseffektive utslippskutt og oppstart planlegges i 2026.

– Tidligere er varmegjenvinning for elektrisk kraftproduksjon tatt i bruk på nye felt, både på norsk sokkel og internasjonalt. Nå tas løsningen for første gang i bruk på et modent felt i produksjon. Det er utviklingen av lavvektsløsninger som gjør det mulig, sier Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor.

Prosjektet innebærer også elektrifisering av vanninjeksjon og kutt av utslipp knyttet til andre kraftkrevende prosesser på Statfjord C. Prosjektet som kalles «FLX Future Energy» ble besluttet av Statfjord-partnerskapet i juli.

Dette prosjektet kommer i en rekke utslippskutt fra produksjonen på Statfjord. Blant annet har en varmegjenvinningsenhet på Statfjord B siden 2021 kuttet årlige CO2-utslipp med 20.000 tonn hvert år.

Moreld Apply og Techouse

Konseptet og den tekniske løsningen er utviklet i samarbeid med Moreld Apply og Techouse, som skal designe og levere et offshore kombinert syklus kraftgenerering-systemer (combined cycle) som utnytter restenergien fra gassturbiner og gir betydelig økt energieffektivitet.

Kontraktsverdien for Techouse er på mer enn 400 millioner kroner.

– Denne tildelingen har strategisk betydning for oss og er basert på vår langsiktige strategi med fokus på bærekraft og utslippsreduksjon. Kontrakten bekrefter vårt solide forhold til Equinor innenfor FLX-kontrakten og vår evne til å integrere Techouse som et ledende teknologiselskap innen dette feltet, sier Karsten Gudmundset, administrerende direktør i Moreld Apply.

 

Siste fra forsiden

Hasselmus er satt i produksjon

+

COSLProspector skal klasses og oppgraderes ved CCB

+

Avgrensingen av Ofelia-funnet er i gang

+

Han leder ny subseagigant: – Vi skal kutte kostnader og utslipp for kundene

+

Live-intervju med CCB og Semco: – Alltid rom for samarbeid

+

Klasser Haven i Ølen

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger