Et nytt LNG-anlegg er «basis-alternativet» for gassen fra Goliat og Alke
Glenn Stangeland
29. august 2019
Foto: Vår Energi
Et nytt LNG-anlegg er «basis-alternativet» for gassen fra Goliat og Alke
Glenn Stangeland
29. august 2019

Goliat-feltet ble bygget ut uten en løsning for eksport av gass. Foreløpig har man reinjisert gassen i reservoaret, men denne løsningen er midlertidig.

Nå jobber Vår Energi for å finne en løsning som både sikrer gasseksport fra Goliat og åpner for utbygging av gassforekomstene Alke Sør og Alke Nord.

petro.no har tidligere skrevet at alternativene er å knytte seg til rørledningen mellom Snøhvit og Melkøya, å bygge en egen LNG-terminal eller å bygge en rørledning som kan eksportere gass fra Barentshavet via infrastrukturen lenger sør.

Kapasitetsproblemer på Melkøya

Nå viser dokumenter petro.no har fått innsyn i at et bygging av et mindre LNG-anlegg seiler opp som det mest sannsynlige alternativet.

På Snøhvit er nemlig kapasiteten sprengt fram til 2040. Og bygging av en ny felles gassrørledning er foreløpig bare teori.

«Vår Energi har identifisert mulige synergier mellom Alke og Goliat-feltet, og forbereder en DG1-beslutning for eksport av gassen fra disse to feltene. Basisalternativet for DG1-beslutningen vil være et lite LNG-anlegg, samtidig som Vår Energi vil utrede flere alternative eksportløsninger frem mot beslutning om konseptvalg (DG2)», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Vår Energi.

Det planlegges for å sende inn en utbyggingsplan i første kvartal 2022.

 

Illustrasjon: Vår Energi

Tre aktuelle lokasjoner

Løsningen som innebærer bygging av en egen LNG-terminal beskrives nærmere i en presentasjon som Vår Energi holdt for Petroleumstilsynet like før nyttår.

Ifølge operatøren er det tre områder som er aktuelle for utbygging; Kvalfjorden i Hammerfest kommune samt Storbukt og Markopp i Kvalsund kommune.

En mulig løsning for anlegget er skissert i presentasjonen. Forslaget omfatter modulbasert design, en anslått størrelse på 450 x 200 meter og kapasitet på 0,6 millioner tonn LNG per år.

Flere detaljer om Alke og 85 andre utbyggingsprosjekter på norsk sokkel
Petro Database – prøv gratis i 30 dager