Fallende rustflak, sykkeuhell og sjakkel traff arbeider i bakhodet – uhellene i uke 36
Glenn Stangeland
14. oktober 2019
Foto: Equinor
Fallende rustflak, sykkeuhell og sjakkel traff arbeider i bakhodet – uhellene i uke 36
Glenn Stangeland
14. oktober 2019

1. september
Equinor
Statfjord B
Et større rustflak løsnet fra innsiden på luftinntaket til slambehandlingsmodulen (W13) og falt ned på underliggende gangvei (M11 – sør). Rustflaket landet to meter fra 3 personer som var under ferdsel. Rustflaket knuste i flere småbiter da det traff dekk. Det antas at rustflaket har løsnet fra luftinntaket på grunn av vibrasjoner forårsaket av sterk vind natt til 01.09.2019. Vekten er 1,7 kg og fallhøyden antas ca. 20m, men det skal vi kontrollmåle med klatrere.

1. september
Equinor
Mongstad
Operatør oppdaget ising på rør ca. 10 meter oppe mellom to tårn i Vestprosess anlegget. Han kunne også se litt gass i luften «flimring» rundt punktet det det var is på. Det ble varslet via nødtelefon om LPG lekkasje på innløpsrør til det ene tårnet ca. kl. 17.15 og evakueringsalarm ble aktivert. Beredskap mønstret og nødetatene ble varslet i henhold til DFU. Nedstenging og avlasting mot kaldfakkel ble iverksett umiddelbart. Videre ble det satt nitrogen på toppen av tårnet for å kunne gassfrie lekkasjepunktet og sikre nok trykk i systemet for å unngå ising, veskefasen ble så tømt til fjellager. Operatør målte ikke utslag på gassmåler ca. 4 meter frå lekkasjepunktet. Ingen av de stasjonære gassmålerene på bakkenivå gav utslag. Arbeid med stillasbygging, avisolering og inspeksjon av lekkasjestedet pågår.

Sorter og søk i 1246 uønskede hendelser fra de siste tre årene
Prøv Petro Database gratis i 30 dager

30. august
OMV
Deepsea Bergen
Person in manrider using approved sledge hammer to work in height to disconnect black eagle hose from test assy on landing joint. Hose lowered down to drillfloor deck level. Started lowering person in manrider down to drillfloor deck, at approx. 8 m above deck the sledge hammer came lose from safety line and fell down inside red zone. No personnel inside red zone. Weight of sledge hammer: 3 Kg. Height : 8 m. Impact: 235 Joule. The incident will be investigated.

31. august
Equinor
Deepsea Atlantic
Under tripping ut av hullet falt en (1) klammer for hydraulikkslanger, bestående av tre (3) deler ned i rød sone på boredekk. Det var ikke noe personell i rød sone da delene falt. Hydraracker var i operasjon under hendelsestidspunktet. Ved kjøring av hydraracker er det totalforbud med personell i rød sone. Delene kom ned hver for seg, 2 stk hard plastikk â 0.15 kg og 1 stk metall â 0.7 kg. Det er blitt vurdert at gjenstanden(e) ikke kunne ha falt ned uten at hydraracker var i bevegelse (HR arm kjørt ut). Operasjonen ble umiddelbart stoppet, og det ble identifisert at delene hadde falt ned fra arm til Hydraracker. Arm til hydraracker var 23 m over boredekk da delene løsnet.

1. september
Equinor
Transocean Norge
Generell alarm ble trigget etter at 2 uavhengige sensorer viste røyk i thrusterrom. Personell mønstret i henhold til alarminstruks. Røyk skyltes varmgang i bilgepumpe. Pumpa ble stoppa brannlag 2 min etter alarm og isolert på tavla, deretter ble ventilasjon av rommet starta. Full POB oppnådd etter 10 min. Situasjon normalisert etter 20 min.

2. september
Equinor
Transocean Norge
Generell alarm ble trigget av H2S sensor ved oppstart av slop treatment anlegg. Personell mønstret i henhold til alarminstruks. Området ble umiddelbart tømt og sperret, og anlegg stengt ned og isolert. Sensor viste 0 ppm etter 6 min. Full POB oppnådd etter 7 min. Situasjon normalisert etter 15 min.

2. september
Gassco
Nyhamna
Person ansatt på Nyhamna ble skadd ifm uhell på sykkel inne på anlegget, U25. Skadd person hentet av ambulanse og fraktet til sykehus i Molde, sannsynligvis med kravebensbrudd. Pårørende varslet. Sannsynlig hendelsesforløp: Forskjerm løsnet og huket seg inn i framhjulet på sykkel. Tiltak gjennomført etter hendelsen: Forbud mot bruk av alle sykler inne på anlegget. Vil følges opp med interne undersøkelser i etterkant.

31. august
Equinor
Stureterminalen
I forbindelse med start av pumpe ble en ansatt eksponert for høy impulsstøy. Vedkommende hadde øreklokke på venstre øre, mens høyre øre var ubeskyttet. Støynivået så høyt at den ansatte fikk akutte smerter som har vedvart over flere dager. Videre ble det av bedriftssykepleier observert blødning i øregang. Ansatt sendt videre til legevakt/sykehus for vurdering og videre oppfølging.

3. september
Vår Energi
Jotun
Planlagt jobb med oppstart i morgen: Bytte NDE-lager nødgenerator. Nødgenerator blir ute av drift > 24 timer. Følgende mitigerende tiltak vil bli iverksatt: Ingen arbeider på andre sikkerhetssystemer eller ingen andre varmtarbeider mens denne jobben pågår. Aux-generator st.by.

4. september
Gassco
Kollsnes
Under opptrykking av anlegget ble det oppdaget lekkasje fra en ventil på gassmålestasjon mot Draupner. Dette ble meldt inn til Kollsnes SKR som trykkavlastet området A13B, som da var trykksatt for oppstart. Lekkasjen ble da også observert på monitor. Personell i anlegget ble evakuert. Segmentet var trykkløst etter en halv time. Lekkasjen ble dermed stoppet, normalisering gjennomført og 2. og 3. linje beredskap ble demobilisert. Reparasjon vil bli gjennomført før videre oppstart. Dette følges opp i drift.

4. september
Vår Energi
Jotun A

15:40: Gassdeteksjon på to gassdetektorer inne i sloprensekontainer forårsaket ESD2 og GPA. Gassdeteksjon kom som følge av mindre mengder gass fra et dreneringsrør som ble åpnet. Manuelle ventiler ble stengt. Som følge av ESD2 aktivering fikk innretningen stans av hovedkraft. I og med at nødgenerator var ute av drift på grunn av pågående vedlikeholdsarbeid (tidligere meldt til Ptil), ble black start prosedyre initiert i henhold til plan. Innretningen hadde full produksjon igjen ca kl 22.30.

3. september
Wintershall Dea
Brage
Under normal boreoperasjon (back reaming), ble mutter (0,36 kg) dratt av i toppen av gjengekompensator og falt ned på boredekk fra ca 30m høyde. Den falt ned på grating over drain mellom HRN og set back øst. Bolt hang i sikring. Området var avsperret, da utstyret var i bevegelse. Det befant seg derfor ikke personell innenfor rød sone.

4. september
Equinor
Mongstad
En person fra Veltec som arbeidet i krakkeranlegget ble truffet i bakhodet av en sjakkel. Personen som ble truffet av sjakkel benyttet hjelm, men han stod fremoverbøyd og sjakkel traff i underkant av hjelm. Fallhøyde ca. 3m. Vekt sjakkel 416,8 gram. Personen tok kontakt med Equinor personell i forbindelse med bespisning, ca. kl. 22:30. Han var omtåket og følte seg uvel. Personell fra brannstasjonen tok hånd om vedkommende. Han ble fraktet til legevakt, og videre til Haukeland sykehus, der han lå til observasjon. Den skadde er oppegående. Den skadde ble utskrevet fra sykehuset og var tilbake i portvakt kl.04.15. Koordinator fra Veltec kjørte han til riggen han bor i, der han ble fulgt opp videre utover dagen. Vedkommende ble sykemeldt i 3 dager. Politi ble varslet, og har vert her og hatt en gjennomgang av det som har skjedd. Området ble først sperret av, men ble åpnet opp igjen etter godkjenning fra politiet.