Fant 11 avvik i kran og løft på Gyda
Redaksjon
22. juli 2020
Fant 11 avvik i kran og løft på Gyda
Redaksjon
22. juli 2020

Petroleumstilsynet fant hele 11 avvik fra regelverket under et tilsyn med kran og løfteoperasjoner på Repsols Gyda-felt.

Det ble identifisert 11 avvik knyttet til:

 • Kjemiske eksponering
 • Register over kjemikalieeksponerte arbeidstakere (KMB register)
 • Støyeksponering
 • Oppfølging av arbeidsmiljøtiltak
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Arbeidsmiljøutvalgets (K-AMU) funksjon og rolle
 • Oppfølging av underleverandører
 • Oppfølging av ståltau på kraner
 • Prosedyre for løfteoperasjoner
 • Vedlikehold av stillasmateriell
 • Vedlikehold

Ptil har bedt Repsol redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert innen 7. september.

Les hele tilsynsrapporten her!