Ptil fant 12 avvik – Gassco har mye å rette opp i på Draupner
Pressemelding
11. november 2019
Foto: Equinor
Ptil fant 12 avvik – Gassco har mye å rette opp i på Draupner
Pressemelding
11. november 2019

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Gassco rettet mot styring av elektriske anlegg på Draupner S og Draupner E.

Tilsynet påviste alvorlige brudd på regelverket, og vi varsler derfor Gassco om pålegg.

Det ble funnet 12 avvik fra regelverket. Disse var knyttet til:

 • Operatørrollen og kompetanse
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene
 • Avviksbehandling
 • Tennkildekontroll
 • Ventilasjonssystemer
 • Nødkraftsystem
 • Nødbelysning
 • Tekniske forhold og levetid
 • Elektrotekniske systemanalyser og informasjon til relevante brukere
 • Vedlikeholdsprogram
 • Trening, øvelse og opplæring
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg

Ptil pålegger derfor Gassco å «utarbeide en realistisk og forpliktende plan som skal sikre følgende»:

 • Foreta gjennomgang av Draupner innretningene for å sikre at det er iverksatt nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig.
 • Sikre at Gassco til enhver tid har tilknyttet nødvendig faglig kompetanse knyttet til elektriske anlegg.