Fant 16 brudd på regelverket – pålegger COSL å rydde opp

FOTO: John Økland
Publisert 6. desember 2023

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med COSL Drilling og deres styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene på COSLPromoter. 

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket, og Ptil har nå gitt COSL Drilling pålegg.

«Det ble i tilsynet avdekket flere avvik innen arbeidsmiljø som enkeltvis og samlet kunne føres tilbake til mangelfull styring av arbeidsmiljø. Avvikene rettet seg mot alle delene av styringssløyfen, det vil si styrende dokumentasjon, identifisering, vurdering og kartlegging av risiko, oppfølging etter kartlegginger, etablering av tiltak i tråd med tiltakshierarkiet, verifikasjon av tiltak, kompetanse og avviksbehandling», står det i tilsynsrapporten. 

Totalt identifiserte vi 16 avvik knyttet til:

 • avviksbehandling
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • styring av muskel- og skjelettplager
 • utforming av shakerområdet
 • støy
 • støy og hånd-arm vibrasjon fra håndholdt verktøy
 • ventilasjon og prosessavsug
 • personlig verneutstyr
 • kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly
 • lagring og håndtering av H2S-fjerner
 • felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
 • vernetjenesten
 • brønnkontrollkompetanse
 • etterlevelse av prosedyrer
 • trening og øvelse
 • vedlikehold

Ptil har gitt COSL Drilling Europe følgende pålegg:

 • Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger, bruk av tiltak, korrigering av feil og mangler og forbedring.
 • Gjennomføre nødvendige forbedringstiltak på systemnivå i COSL basert på ovennevnte gjennomgang og analyse.
 • Sikre at resultater og læring også omfatter andre innretninger med SUT under COSL sitt ansvarsområde i Norge.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1. juni 2024.

Siste fra forsiden

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

+

Har alternativ teknologi: – Positivt hvis man lukker døren for strøm fra land

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger