Fant alvorlige brudd på regelverket innen kran og løft på Snorre A

Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)
Publisert 3. april 2024

Havindustritilsynet har gitt Equinor varsel om pålegg etter at det i et tilsyn med selskapets styring av materialhåndtering og arbeid i høyden på Snorre A, ble identifisert alvorlige brudd på regelverket.

Det ble identifiserte fem avvik under tilsynet:

  • Slangestasjoner for bunkring
  • Montering og demontering av søyleluker
  • Vedlikehold av offshorekran
  • Vedlikehold av lasteområder
  • Traverskran i lagerkontainer for løftenipler

Havtil pålegger derfor Equinor å:

  • Identifisere tiltak for å korrigere avvikene knyttet til materialhåndtering, løfteoperasjoner og vedlikehold på Snorre A. 
  • Identifisere og sette i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø og sikkerhetsnivå inntil avvikene er korrigert.
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å korrigere avvikene, jf. pålegget kulepunkt 1. Planen skal også beskrive de kompenserende tiltakene som er satt i verk. 

Du finner hele tilsynsrapporten her!

Siste fra forsiden

Har satt Hanz i produksjon

+

Rusten BOP sendt til land for overhaling

Ventyr har signert kontrakten for Sørlige Nordsjø II

+

Oppdaterer med flere nye avtaler for Transocean-rigger

Vår Energi har gjort oljefunn i Nordsjøen

+

Trenger flere svar – returnerer til Heisenberg-funnet

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger