Fant alvorlige brudd på regelverket på Martin Linge
Pressemelding
6. januar 2021
Martin Linge (Foto: Jan Arne Wold/Woldcam/Equinor)
Fant alvorlige brudd på regelverket på Martin Linge
Pressemelding
6. januar 2021

Ptil har ført tilsyn med kontroll-, overvåkings- og sikkerhetssystemene på Martin Linge.

  • Tilsynet identifiserte ni brudd på regelverket:
  • Oversikt over blokkerte sikkerhetsfunksjoner
  • Utforming av alarmsystemet i kontrollrommet
  • Utforming av betjeningsinnretning og menneske-maskin-grensesnitt
  • Håndtering av software onshore/offshore
  • Oppfølging av interne krav til kontrollsystem med sikkerhetsfunksjoner
  • Oppfølging av forbedringer i vedlikeholdssystemet
  • Pålitelig deteksjon av gass
  • Kompenserende tiltak for sikkerhetskritiske transmittere som ikke er låst for fjernkonfigurasjon
  • Lampetest på CAP panel i lokalt kontrollrom

I tillegg var et avvik ved tennkildekontroll på Martin Linge A ikke håndtert i tråd med selskapets tidligere tilbakemeldinger.

Ptil pålegger derfor Equinor å

«iverksette nødvendige tiltak for å sikre at overføring av nødvendig informasjon om status for sikkerhetssystemer, ved skiftbytte».

Og:

«etablere en status for blokkerte sikkerhetsfunksjoner i det sentrale kontrollrommets brukergrensesnitt og sikre at status for sikkerhetssystemer ved overbroing og utkobling er kjent for relevant personell til enhver tid».