Fant lang liste med feil etter kortslutning, brann og personskade på Statfjord B
Glenn Stangeland
18. januar 2021
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Fant lang liste med feil etter kortslutning, brann og personskade på Statfjord B
Glenn Stangeland
18. januar 2021

Petroleumstilsynet har sluttført granskingen av en hendelse med kortslutning og personskade på Statfjord B-innretningen 18. august i fjor.

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket, skriver Petroleumstilsynet.

I forbindelse med utskifting av en defekt bryter i en elektrisk tavle for boring på Statfjord B oppstod det en kortslutning og lysbue med påfølgende brann.

Hendelsen medførte produksjonsstans og materielle skader på grunn av brann.

Eksponeringen for farlig røyk fra brannen i tavlerommet kunne medført alvorlig forgiftning eller død, ifølge Ptil.

Lysbuen som oppsto ved kortslutningen kunne ved ubetydelig endret hendelsesforløp gitt alvorlig brannskade på en person, skriver Ptil.

Direkte årsak til hendelsen var høyst sannsynlig et ledende fremmedlegeme som ved innsetting av bryter førte til kortslutning med påfølgende lysbue og brann.

Granskingen har identifisert 11 avvik i forbindelse med hendelsen:

 • Risikostyring i Equinor
 • Barrierestyring
 • Manglende kompetanse og opplæring
 • Vedlikeholdsarbeid foregikk på natt
 • Mangelfull informasjonsdeling og bruk av informasjonssystemer
 • Equinor har ikke påsett at Archer etterlever krav gitt i HMS-lovgivningen
 • Mangler i vedlikeholdsprogram og forbedring av vedlikeholdsarbeidet
 • Mangler ved lysbuestudie og formidling av nødvendig informasjon
 • Manglende beskyttelse mot termiske virkninger
 • Manglende beskyttelse mot avbrudd og tilstrekkelig selektivitet mellom vern ved feil i anlegget
 • Mangler ved håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

Avvikene som gjelder manglende kompetanse og opplæring og mangler i vedlikeholdsprogram og forbedring av vedlikeholdsarbeidet er rettet mot Archer. De øvrige avvikene er rettet mot Equinor.

Selskapene er pålagt å rette opp i feilene.