Får fornyet Veslefrikk-lisensen til 2025
Glenn Stangeland
9. januar 2018
Foto: Øyvind Hagen, Statoil
Får fornyet Veslefrikk-lisensen til 2025
Glenn Stangeland
9. januar 2018

Veslefrikk var planlagt avsluttet i 2020, og avslutningsplan skulle sendes inn i løpet av høsten.

Men god produksjon og verdi av utsatte fjerningskostnader viser at feltet kan holdes lønnsomt i live lenger.

«Rettighetshaverne har nå besluttet å forlenge levetiden fram til 2025 som nytt referansecase. Vedlikehold av innretningen starter opp igjen nå», skriver Oljedirektoratet i et notat.

Nå har Olje- og energidepartementet innvilget partnerskapets søknad om lisensforlengelse. Lisensen løper nå til 31. desember 2025.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Veslefrikk‐innretningene er aldrende med høye driftskostnader og utslipp til luft, i forhold til produksjonsnivået. Statoil ser blant annet på muligheter for tiltak for å redusere kostnader og utslipp, blant annet ved å stanse vanninjeksjon.

«Statoil forklarte at avslutningsplanen er så godt som ferdig, og at det vil være en stor fordel om den kan sendes inn til myndighetene denne høsten, også for å være forberedt på en eventuell rask beslutning om å likevel avslutte feltet dersom lønnsomheten forverres», skriver Oljedirektoratet.