Fire brudd og en alvorlig håndskade på én uke
Glenn Stangeland
21. februar 2020
Fire brudd og en alvorlig håndskade på én uke
Glenn Stangeland
21. februar 2020

Det gikk hardt utover fingre og armer på norsk sokkel i uke 4.

I perioden mellom 23. og 28. januar ble det registrert hele fire bruddskader pluss en «alvorlig skade» i hånd. Det viser informasjon i Petro Database, der alle varsler om uønskede hendelser på norsk sokkel er gjort søk- og sorterbare. To av hendelsene var ombord på Deepsea Atlantic. 

Test Petro Database her!

Her er hendelsene slik de er beskrevet av operatørene i deres varsel til Petroleumstilsynet:

23. januar
Equinor
Deepsea Atlantic
I forbindelse kjøre stigerør på boredekk, ble stigerørsbolt løftet opp med for å skrues i lagringsposisjon. Hendene ble brukt til løft og skru. Stigerørsbolt glapp og venstre hand fulgte med nedover. Hand havnet under boltehodet med resultat at venstre lillefinger og ringfinger ble klemt. Bolt veier 12 kg og falt ca 15 cm. Person oppsøkte sykepleier om bord. IP ble sendt til land for sjekk med første mulige helikopter etter anbefaling av lege. Pga vær gikk helikopter 25.1. Røntgen viste brudd i 2 fingre, og person ble sykemeldt.

27. januar
Equinor
Gullfaks C
I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid på dekkskran 2 fikk en person alvorlig skade i hånd. Vedlikeholdsarbeidet gikk ut på å skifte bomwire. Varsling og håndtering av hendelse i henhold til DFU6. Involvert person ble fraktet til land med SAR for videre medisinsk behandling. Synergisak opprettes og innhenting av nødvendig fakta pågår.

26. januar
Equinor
Deepsea Atlantic
I forbindelse med internt kranløft på riggen, ble kontainer satt ned på dekk. Krankroken ble låret ned for å bli huket av. Kjetting var for stram til at det var mulig å løsne krok. IP ba derfor kranfører senke krok ytterligere, men holdt hånd på krok da den ble senket 0,5 m. Resultatet ble at IP klemte hånd mellom krok og toppløkken til kontainerskrevet, da kroken kom ned mens hånden var på kroken. Person oppsøkte sykepleier om bord. IP ble sendt i land for sjekk med første mulige helikopter etter anbefaling av lege. Helikopter gikk i land 27.01. Røntgen viste brudd, og person ble sykemeldt.

26. januar
Equinor
Statfjord B
I forbindelse med vedlikeholdsarbeid ble et stillas bygget om for å gi rom for installasjon av spool. Et stillben ble da hengt opp i midlertidig i stålstreng ca 2,5m over bakken. Stillbenet løsnet, falt ned og traff hånden til arbeider som jobbet med spool installasjon. Fallhøyde var ca 1 m til treffpunkt på hånd. Vedkommende fortsatte å jobbe ut dagen, men oppsøkte sykepleier dagen etter grunnet hevelse. Det ble besluttet å sende vedkommende til land med rutehelikopter for røntgen. Det ble da påvist brudd i en finger. Vekt på stillben var 5,4kg. Fallenergi tilsier at hendelsen er varslingspliktig. Personskade er vurdert til meldingspliktig.

28. januar
ConocoPhillips
Eldfisk S
Et arbeidslag bestående av to personer var i gang med montering av en beskyttelsesramme. En person gikk opp i en stige ca. 1,4m for å fjerne en løftestropp som var brukt til å løfte beskyttelsesramme på plass. Under denne arbeidsoperasjon skled stigen, og vedkommende falt ned på dekk. I samråd med vaktlege ble den skadede sendt i land for videre undersøkelse på SUS, der det ble konstatert brudd i armen.