Fjerner subseanlegget på Gaupe-feltet

FOTO: John Økland
Publisert 7. mars 2023

Petroleumstilsynet har gitt Norske Shell samtykke til fjerning og disponering av subseastrukturer på Gaupe-feltet.

Produksjonen fra Gaupe opphørte i 2018. Ifølge disponeringsvedtaket skal disponering av feltet være fullført innen utgangen av 2026.

Gaupe ligger i midtre delen av Nordsjøen nær grensen til britisk sektor, 35 kilometer sør for Sleipner Øst. Feltet ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. 

Utbyggingskonseptet var to enkeltstående horisontale havbunnsbrønner knyttet til Armada-innretningen på britisk sokkel. Produksjonen startet i 2012.

Deepsea Yantai har tidligere fått en kontrakt med Norske Shell for plugging av ni brønner på fire ulike lokasjoner på Knarr- og Gaupe-feltene. Arbeidet er estimert til å ta 145 dager og planlagt oppstart er tredje eller fjerde kvartal 2023.

Siste fra forsiden

Equinor har boret tørt nær Garantiana

Høyre i nord vil utsette Melkøya-elektrifisering

Aibel tildelt Symra-kontrakt verdt 700 millioner kroner

+

Gassen i Barentshavet er «innelåst» – nå ber han Gassco finne nøkkelen

Neste stopp, Tommeliten A

+

Kampen om norske havvind-lisenser – disse aktørene vil stå på søkerlisten

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger