Flere brudd på regelverket da arbeider kom i klem og måtte amputere armen

West Linus. Foto: Seadrill
Publisert 21. februar 2023

Petroleumstilsynet har sluttført granskingen av hendelsen på Linus 10. november 2022.

Hendelsen skjedde i forbindelse med reparasjonsarbeid på babord dragchain på Linus, som opereres av Odfjell Technology.

Dragchain er en leddet kabel/rør-gate med kabler og slanger som gir tilførsel av vann, strøm, boreslam og luft til boremodulen (cantilever) når denne flyttes mellom forskjellige brønnslisser.

To tonn

Babord dragchain på Linus er 193,5 cm bred og består av to kabelgater oppå hverandre. En av ytterplatene på babord dragchain var skadet (bøyd), og et arbeidslag bestående av skadet person og håndlanger skulle denne dagen se på skaden og videre vurdere hva som skulle gjøres.

Skadet person holdt på å løsne mutrene på den skadede sideplate på et av leddene på dragchain-kjeden, og lå mellom nedre og øvre dragchain da den øvre delen kollapset. Deler av kjedet falt ned og personen fikk arm og hode i klem.

Vekten av øvre dragchain som falt ned var betydelig. Offshorekranens vektcelle viste omkring to tonn da politiet skulle sikre skadestedet for undersøkelse.

Fikk hode og venstre arm i klem

Skadet person fikk hode og venstre arm i klem. Klemskaden førte til at armen måtte amputeres mellom skulder og albue. Personen fikk ingen varige hodeskader, men fikk mindre frakturer i skulder og rygg.

Hendelsen kunne under minimalt endrede omstendigheter fått fatale utfall for både skadet person og håndlanger.

Viktigste direkte årsak til hendelsen var at øvre dragchain kollapset over skadet person. Dette skjedde etter at vedkommende hadde løsnet flere muttere på en skadet sideplate, for å utbedre skade på verksted. Arbeidet var ikke registrert, planlagt eller risikovurdert i henhold til krav i selskapets styrende systemer.

I forbindelse med granskingen identifiserte Ptil sju avvik: 

  • Registrering og klassifisering
  • Prosedyrer og arbeidsbeskrivelse for dragchain
  • Roller og ansvar
  • Beslutningsgrunnlag og sikkerhetsmessig klarering
  • Etterlevelse av styrende dokumentasjon
  • Støy
  • Informasjon ved skift- og mannskapsbytte

I Energi24 Database kan du søke i og sortere samtlige uønskede hendelser på norsk sokkel de siste fem årene!

Siste fra forsiden

+

Søker om PUD-fritak for Solan og Ludvig

+

Flytter pluggejobb på Knarr og Gaupe til neste år

+

Sanness om Lundin-comebacket: – Mye igjen å finne på norsk sokkel

+

Boret tørt i Yggdrasil-området

+

«Mindre gassfunn» i Velocette – ikke kommersielle volumer

+

Ber olje- og energiministeren svare om COSL-kontraktene

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger