Flere feil på Yme – Ptil fant 10 avvik fra regelverket
Pressemelding
16. august 2021
Foto: Colin H.F. Dobinson, Equinor
Flere feil på Yme – Ptil fant 10 avvik fra regelverket
Pressemelding
16. august 2021

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Mærsk Inspirer og brønnhodemodulen på Yme-feltet innenfor fagdisiplinene elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og prosessikkerhet.

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Maersk og Repsol sikret etterlevelse av regelverkskrav relatert til elektriske anlegg, arbeid i og drift av elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og prosessikkerhet.

Det ble identifisert avvik innenfor følgende systemer og områder:

  • Ferdigstillelse og preservering
  • Barrierestyring
  • Vedlikeholdsprogram for lysbuevern og reservebrytere
  • Portabelt og bærbart utstyr
  • Elektriske anlegg
  • Elsikkerhet under ferdigstillelse
  • Svekkelser i sikkerhetssystemer
  • Avviksbehandling
  • Passiv brannbeskyttelse

Under tilsynet identifiserte vi at ett tidligere gitt avvik til Maersk Drilling ikke var håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding. Dette gjaldt avvik om “Ansvarshavende for elektriske anlegg og delegering” fra vårt tilsyn med elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, barriere- og vedlikeholdsstyring på Maersk Invincible i 2016, skriver Ptil.