Flere offshoreansatte oppfyller ikke Equinors språkkrav

Foto: Tommy Ellingsen/Norsk olje og gass
Publisert 21. januar 2023
Innleide arbeidere som ikke kan norsk eller engelsk, sendes til norske oljeplattformer, til tross for at de ikke møter Equinors krav, skriver Aftenbladet/E24.

Equinor har et krav om at offshore-arbeidere som ikke snakker et skandinavisk språk, må kunne engelsk. Likevel er det flere med manglende språkkunnskaper i bransjen, viser en avsløring fra Stavanger Aftenblad og E24.

Internt blir språkutfordringene beskrevet som en sikkerhetsrisiko, og hovedverneombudene på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen har sendt et varsel til plattformledelsen i Equinor.

Avisene kan også avsløre at tidkrevende arbeid på Martin Linge må gjøres om igjen flere ganger som følge av innleide arbeidere som ikke kan jobben de er satt til. I 2019 ble to av dem sendt hjem som følge av manglende språkkunnskaper. I tillegg ble det avdekket mulig juks i språktestene ansatte ble satt til å gjøre hjemmefra.

I ett tilfelle har Aftenbladet/E24 funnet dokumentasjon på hvordan en ansatt i rekrutteringsselskapet Kaefer utstyrte en kvinne med en falsk CV. Kvinnen ble ansatt og sendt på jobb på Martin Linge-feltet. Den ansatte mannen nekter for dette.

Både Equinor, Kaefer, Global Work og andre involverte selskaper avviser overfor avisene av innleide ansatte med manglende språkkunnskaper har vært et problem, eller at det har gått ut over sikkerheten.

– Dette er i motstrid med det vi mottar av tilbakemeldinger fra våre kunder og hva vi selv erfarer, sier administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer, som også er ansvarlig leder for Global Work.

Equinor opplyser at de er fornøyd med Kaefers sikkerhetsresultater både på Martin Linge og Johan Sverdrup

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger