Nitrogenflaske eksploderte: – For tidlig å si noe om årsaken til ulykken
Pressemelding
29. november 2019
Foto: Equinor/IKM
Nitrogenflaske eksploderte: – For tidlig å si noe om årsaken til ulykken
Pressemelding
29. november 2019

Tilstanden for den ene som ble skadd i gårsdagens arbeidsulykke på Heimdal er alvorlig, men ikke livstruende. Den andre har ikke like alvorlige fysiske skader. Begge får medisinsk oppfølging på sykehus.

Det skriver Equinor i en pressemelding.

– Dette var en alvorlig arbeidsulykke som preger oss. Det viktigste for oss nå er å fortsette tett oppfølging og støtte til de skadde og deres nærmeste. Kollegaene på Heimdal blir ivaretatt og vi har sendt ut ekstra personell for å gi støtte til dem, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon Norge.

De to skadde, en mann (22) og kvinne (19), ble tatt hånd om av helsepersonell om bord på Heimdal, og transportert videre til Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus.

Hendelsen skjedde som følge av en eksplosjon av en portabel nitrogenflaske om bord, og ble meldt inn til Equinor sin vaktsentral klokken 18:06, 28 november. Det var 70 personer om bord på plattformen da hendelsen inntraff.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, ifølge Equinor.

Petroleumstilsynet og politi har reist ut for å gjøre sine undersøkelser.

– Vi har også igangsatt en intern granskning og vi legger til rette for at politi og øvrige myndigheter kan utføre sine undersøkelser på en best mulig måte, sier Nylund.

Han legger til at det planlegges en kontrollert nedstenging av produksjonen på Heimdal for å sikre god oppfølging av personellet om bord.