Forbereder gjenåpning av Oselvar – kan produsere i fem år til
Glenn Stangeland
19. august 2019
Illustrasjon: Spirit Energy
Forbereder gjenåpning av Oselvar – kan produsere i fem år til
Glenn Stangeland
19. august 2019

Oselvar-feltet har vært en gedigen skuffelse.

Feltet ble satt i produksjon i 2012, og man forventet at det ville produsere i rundt 20 år. Men trykket i reservoaret falt mye fortere enn eierne hadde trodd, og feltet ble stengt ned i 2018.

Deler av infrastrukturen gjenbrukes i utbyggingen av Oda-feltet, og det er allerede levert en avslutningsplan for Oselvar.

Kan produsere i fem år

Men Faroe Petroleum, som kjøpte Oselvar av Dong Energy i 2016 og nå er overtatt av DNO, har identifisert nye muligheter for feltet.

«En gjenåpning av eksisterende brønner vil kunne resultere i ytterligere fem år med produksjon og utvinning av ressurser på cirka 1 million standard kubikkmeter oljeekvivalenter», ifølge et brev OED har sendt operatøren i april.

«Det er også beskrevet en løsning med en ny brønn i gasskappen i tillegg til eksisterende brønner som vil kunne føre produksjon av 1,6 millioner Sm3 o.e.»

Det har blitt utført en fullstendig analyse av reservoaret på Oselvar basert på nyere seismikk datasett, re-tolkning av kjerner i området og sammenligning med nærliggende felt.

Knyttes til Blane eller Oda

Faroe har studert to ulike tekniske løsninger for gjentilknytning av bunnrammen på Oselvar til Ula-plattformen. En løsning er tilknytning direkte til Ula via et stigrør og den andre løsningen er en undervannstilknytning ved oppkobling til en eksisterende produksjonsrørledning (Blane eller Oda).

Planen er å fatte en beslutning om konkretisering (BOK) for gjenåpning innen 31. desember 2019. Avhengig av tilknytningsløsning vil produksjonstart være mellom 2022 og 2024. Kostnadene er estimert til rundt 400 millioner kroner.