Foreslår 3/6-rotasjon for å begrense utskifting av offshorepersonell
Glenn Stangeland
24. mars 2020
Illustrasjonsfoto: Equinor
Foreslår 3/6-rotasjon for å begrense utskifting av offshorepersonell
Glenn Stangeland
24. mars 2020

Arbeidsgiverne, representert ved Norsk olje og gass og Rederiforbundet, har foreslått å endre offshorerotasjonen midlertidig for å begrense utskiftningene av personell om bord på installasjonene.

– Det stemmer at vi har diskutert både 3/6- og 3/3-rotasjon for å unngå for mye utskifting av mannskap og for å skjerme personell som jobber offshore. 3/6 er langt på vei tilsvarende dagens ordning, bare med litt lengre perioder på jobb og på land, sier Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass, til Energi24.

For ordens skyld; 3/6-rotasjon innebærer tre uker på jobb etterfulgt av en friperiode på seks uker.

Etterlyser kompensasjon

Ifølge fagforeningen Safe ønsker ikke arbeidsgiverne å kompensere de ansatte for å utvide offshoreperioden med sju dager. Dermed har de foreløpig takket nei til forslaget.

– Per nå fungerer det fint å bruke tariffavtalen som den er, med muligheten for utvidelse til tre ukers tur, fra gang til gang. Arbeidstakerne er klare på at eventuelle endringer må være basert på reelle behov og at ulemper fordeles på alle parter, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Fagforeningene etterlyser samtidig tallmateriale som viser at det er et reelt behov for rotasjonsendringer.

– Det er vanskelig å skulle bli enige når en ikke har noen form for faktagrunnlag, sier Rysst.

Ptil åpner for 28 dagers opphold

På grunn av den usikre situasjonen knyttet til spredningen av Covid-19-viruset, har partene blitt enige om å ha «hyppig kontakt og åpne kanaler», og det er planlagt et nytt møte tirsdag. 

Energi24 skrev i forrige uke at Petroleumstilsynet åpner for at offshorearbeidere kan oppholde seg på installasjonen inntil 28 dager:

Ptil åpner for å utvide offshore-opphold til 28 døgn