Forlenger levetiden for åtte installasjoner – flere er på gang
Pressemelding
14. mars 2019
Foto: Equinor
Forlenger levetiden for åtte installasjoner – flere er på gang
Pressemelding
14. mars 2019

Equinor har fått myndighetsgodkjennelse til å forlenge levetiden til åtte installasjoner på norsk sokkel de siste tre årene.

Flere av disse skulle etter opprinnelige planer vært nedstengt, eller blitt stengt ned om få år. Nå betyr forlengelse i stedet mange ekstra år med drift fra disse installasjonene på sokkelen.

– Levetidsforlengelser er svært god ressursforvaltning. Det gir høy verdiskaping fra etablerte felt, hvor vi og leverandørene våre jobber med sikker drift og lavere utslipp hver eneste dag. Og ikke minst betyr det mer aktivitet i havet, i tråd med ambisjonen vår om at vi fortsatt skal utvikle sokkelen lønnsomt og bærekraftig de neste tiårene, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

De åtte levetidsforlengelsene omfatter Gullfaks A, B og C (2036), Oseberg Øst (2031), Snorre A og B (2040), Norne (2036) og Åsgard A (2030).

– Dette bidrar til å opprettholde tusenvis av arbeidsplasser i havet og på land og betydelige inntekter til samfunnet, eiere og leverandører. I dag skaper eksempelvis Gullfaks over 1500 direkte arbeidsplasser fordelt på tre plattformer. I tillegg kommer arbeidsplasser på land hos oss og våre leverandører samt ytterligere lokale ringvirkninger over hele landet, sier Nylund.

Totalt planlegger Equinor å forlenge levetiden til over 20 installasjoner på norsk sokkel. Innen 2031 forventes det at Equinor har søkt om forlenget levetid for alle eldre installasjoner som er aktuelle for dette.

Equinor har sendt inn søknad til myndighetene om samtykke til videre drift for Vigdis, Tordis og Veslefrikk. Det planlegges å levere søknad om levetidsforlengelse for Troll B og Heidrun Subsea i år.

Annonse

Mer om levetidsforlengelser på Modifikasjonskonferansen – 230 påmeldte allerede
Stavanger, 27. – 28. mars
Se program og deltakerliste og meld deg på her!