Forlenger levetiden på Heimdal gassenter til 2023
Pressemelding
17. juni 2021
Heimdal-feltet i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)
Forlenger levetiden på Heimdal gassenter til 2023
Pressemelding
17. juni 2021

Nye brønner på Valemon vil forlenge lønnsom drift på Heimdal, som prosesserer gass for Valemon. Heimdal-partnerskapet har besluttet å utsette nedstengning til 2023.

Siden oppstarten i 1985 har Heimdal produsert 46 milliarder standard kubikkmeter gass og 7 millioner kubikk væske (olje/kondensat), tilsvarende 332 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg har Heimdal prosessert omtrent like mye olje og gass fra satellittfeltene Huldra, Skirne, Atla, Vale og Valemon. 

Produksjonen fra Valemon forventes å øke fremover når det skal bores 3-4 nye gassbrønner for Valemon i 2021 og 2022. Dette gjør at Heimdal kan opprettholde lønnsom drift noe lenger enn hva som tidligere har vært kommunisert (2021 eller 2022). Dette gir god samfunnsøkonomi Forlengelsen vil også sikre produksjon av gjenværende reserver i Vale og Skirne og gi økt produksjon fra Valemon.

Plattformene vil etter planen bli fjernet i perioden 2025 – 2027 og tatt i land til Eldøyane på Stord for opphugging og resirkulering – over femti år etter at Heimdal feltet ble funnet ved boring av brønn 25/4-1 i 1972.

Når driften på Heimdal avsluttes i 2023 vil gjenværende gassreserver på Valemon overføres til Kvitebjørn og Kollsnes for prosessering. Gassled vil kople om tørrgassrørene som i dag går over Heimdal til et omløp på havbunnen.

For Equinor er det viktig å beholde erfarent driftspersonell på plattformen til siste dag. Erfaringen fra den siste driftsperioden på Heimdal er viktig kompetanse for selskapet videre. Driftsorganisasjonen vil samarbeide tett med prosjektet som forbereder fjerning av plattformene for en sikker og effektiv avslutning av virksomheten på Heimdal. Ca. 120 Equinor-ansatte har sitt daglige arbeid knyttet til Heimdal. Alle vil bli tilbudt nye oppgaver i selskapet.