Forlenger levetiden til hele Statfjord – A-plattformen får fem år ekstra
Glenn Stangeland
9. januar 2020
Statfjord A. (Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA).
Forlenger levetiden til hele Statfjord – A-plattformen får fem år ekstra
Glenn Stangeland
9. januar 2020

Equinor og partnerne i Statfjord-området har besluttet å forlenge produksjonen mot 2040. En ny forretningsplan skal sikre enda høyere ressursutnyttelse og verdiskapning fra feltet. Planene om å stenge Statfjord A i 2022 legges bort.

Det skriver Equinor i en pressemelding.

En omfattende kartlegging av undergrunnen viser at det gjenværende potensialet i Statfjord-området fortsatt er stort. Derfor har Equinor sammen med partnerne besluttet en ny, ambisiøs forretningsplan for Statfjord hovedfeltet og satellittfeltene.

Vår Energi AS, Spirit Energy Norway AS, Petoro AS, Wintershall Dea Norge, og Idemitsu Petroleum Norge AS, er medeiere i Statfjord området, Equinor Energy AS er operatør.

Statfjord A skulle etter planen avvikles i 2022, nå forlenges levetiden til 2027. Statfjord B og C skal forlenges forbi 2035. Dette vil gi fortsatt høy verdiskapning fra feltet og sikre lønnsomme arbeidsplasser. Statfjord har gjennom førti års produksjon skapt 1600 milliarder i brutto inntekter for eierne og det norske samfunnet.

– Vi har et ansvar ovenfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden. Feltet har gitt høy verdiskapning og vært en hjørnestein for utviklingen av hele den norske petroleumsnæringen. Det er derfor gledelig at vi nå, sammen med våre partnere, kan forlenge produksjonsperioden og fortsette verdiskapingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Produksjonen fra Statfjord skal forlenges gjennom å modne nye reserver til utvinning og at det gjøres nødvendige oppgraderinger av plattformene. Dette vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig.

Det skal bores omtrent 100 nye brønner mot 2030. Brønnene skal bidra til en ambisjon om å opprettholde dagens produksjonsnivå fra Statfjord forbi 2025. Dette vil kreve vesentlig investeringer og oppgraderinger av de tre plattformene.

Forlenget levetid er hovedtema på Modifikasjonskonferansen!
Se program og meld deg på her!