Forlenget livet til Mikkel med fem år

Illustrasjon: Equinor
Publisert 15. februar 2023

Myndighetene gir Equinor samtykke til forlenget bruk av havbunnsinnretningen på Mikkel-feltet i Norskehavet fra juli 2023 til oktober 2028.

I Plan for utbygging og drift i 2001 (PUD) står det at forventet produksjon skulle vare til 2019, med et uttak av gass på 22 milliarder standard kubikkmeter (Sm3). Ved siste årsskifte hadde Mikkel produsert nær 34 milliarder Sm3 gass.

Mikkel produserer gjennom Åsgard undervanns-kompresjonsanlegg til Åsgard B-plattformen. Anlegget med den banebrytende teknologien har siden 2015 bidratt til økt produksjon og forlenget levetid for Mikkel.

Neste generasjons kompressorer er under utvikling og planlegges å settes i drift i 2025.

I 2015 startet Equinor og partnerne i Åsgard- og Mikkel-lisensene opp verdens første anlegg for havbunns-gasskompresjon. Dette er et av de mest krevende teknologiprosjektene for økt utvinning som noen gang har blitt gjennomført.

Prosjektet fører til mer enn 300 millioner fat oljeekvivalenter ekstra produksjon.

Mikkel-feltet produserer i dag både kondensat og gass fra utvinningsbrønnene. Gassen på Mikkel har lavt CO2-innhold og er viktig for å fortynne gass med høyt CO2-innhold fra Åsgard-feltet.

Dagens forventede produksjonsprofil for Mikkel er estimert til 2034. Myndighetene imøteser en ny søknad om forlenget drift før 2028.

Mikkel er bygd ut med to havbunnsrammer og er tilknyttet Åsgard B med et produksjonsrør via Midgard, som er en del av Åsgard.

Siste fra forsiden

Equinor har boret tørt nær Garantiana

Høyre i nord vil utsette Melkøya-elektrifisering

Aibel tildelt Symra-kontrakt verdt 700 millioner kroner

+

Gassen i Barentshavet er «innelåst» – nå ber han Gassco finne nøkkelen

Neste stopp, Tommeliten A

+

Kampen om norske havvind-lisenser – disse aktørene vil stå på søkerlisten

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger