Forlik åpner for oljeleting nord for definert iskant
NTB
NTB
8. juni 2020
Foto: Lundin
Forlik åpner for oljeleting nord for definert iskant
NTB
NTB
8. juni 2020

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for at grenseoverskridende felt nord for iskantsonen skal kunne åpnes.

– Frp har fått gjennomslag for at vi skal lete etter olje nord for den definerte iskantsonen, at vi skal få muligheten til å flytte iskantsonen om fire år og at vi skal kunne åpne grenseoverskridende felt nord for iskantsonen, sier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

– Alt vi fikk gjennom i forhandlingene med regjeringspartiene, er også med i avtalen med Ap og Sp, legger han til.

Regjeringspartiene ble enige med Frp om en avtale allerede før helgen. Mandag ble det klart at også Arbeiderpartiet og Senterpartiet var om bord.

– Jeg er glad for at vi i dag sikrer en avtale som i sum bidrar til å opprettholde olje- og gassnæringens vilkår på sokkelen. For Fremskrittspartiet har hovedprioriteten i disse forhandlingene hele veien vært å sikre grunnlaget for å trygge jobbene i industrien og for fiskeriene, sier Dale.

I sitt forslag gikk regjeringen inn for at grensen for iskanten skulle settes til 15 prosent. Dette er også utfallet etter forhandlingene på Stortinget.

Saken er politisk betent, fordi definisjonen av iskanten i praksis handler om hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for boring etter olje og gass.