Første FPSO som gjenvinnes i Norge

Publisert 11. november 2022

Et 235 meter langt produksjonsskip (FPSO) på opprinnelig 25 000 tonn skal kuttes opp, renses og kildesorteres i Vats. Minst 97 prosent av skipet skal gjenvinnes.

Dette er første gang et produksjonsskip vil bli gjenvunnet i Norge. Shell UK har vært operatør for produksjonsskipet som tidligere ble benyttet til å produsere olje og gass fra Curlew-feltet på britisk sektor i Nordsjøen.  

Oppdraget med å gjenvinne skipet ble tildelt AF Offshore Decom og inkluderer prosjektering, forberedende arbeider, demontering og gjenvinning. Metoden for å få skipet på land (float over – float- in) har aldri vært brukt i så stor skala noe sted i verden, ifølge en pressemelding. 

Blir armeringsjern

Kildesortering av offshoreinstallasjoner og skip er en viktig del av det grønne skiftet.  Dette er sirkulær økonomi i praksis fordi det meste fra skipet kan utnyttes som råstoff i ny produksjon. Stålet blir benyttet som armeringsjern i nye bygg. Farlig avfall blir tatt hånd om og deponert på en forsvarlig måte.

– Dette er et veldig komplekst logistikkprosjekt med betydelige marine operasjoner. Prosjektet har involvert mange ulike fagmiljøer og gode samarbeidspartnere. Vi er stolte over at vi kan utføre så komplekse operasjoner på en sikker og miljømessig god måte, sier Lars Myhre Hjelmeset, konserndirektør for offshore i AF Gruppen.

Ligget siden 2020

Produksjonsskipet ble fraktet til anlegget på AF Miljøbase Vats i Rogaland i 2020. Her er det gjennomført forberedende arbeider. Denne uken ble skipet løftet opp på land i den den største enkelt innlastningen av et produksjonsskip som er gjennomført på denne måten. Skroget ligger nå trygt på AF Miljøbase Vats, klar for demontering og endelig resirkulering.

– Vi har betydelig erfaring med å gjenvinne offshoreinstallasjoner. Utrangerte produksjonsskip er et marked der vår kompetanse og vår tilnærming er relevant og etterspurt internasjonalt. Operasjoner som dette viser at norsk offshore- og ingeniørkompetanse er med å sette standarden for sikre og miljøriktige løsninger, sier Lars Myhre Hjelmeset, konserndirektør Offshore i AF Gruppen.

Siste fra forsiden

+

Tre CAT D-rigger med ny kontrakt – den siste står på liste i Australia

Transocean Endurance vinner kontrakt i Australia – kan bli borte til 2026

Får ekstra-brønn – sikter seg inn på start i mai

+

Kutter i dagratene for CAT D-riggene i nye avtaler

+

Island Innovator hjem til Norge – men bare for klargjøring til neste jobb

Opptil 15 milliarder kroner i subsidier for å få realisert Sørlige Nordsjø 2

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger