Forventer investeringer innen olje og gass på 140 milliarder NOK i året etter 2018

Først skal investeringene ned - så opp
Publisert 12. desember 2016

Arbeidet med å redusere næringens kostnadsnivå virker. Fallet i investeringene på norsk sokkel nærmer seg bunnen og ventes å øke igjen etter 2018.

– Basert på en politikk som skal nå togradersmålet fra Parisavtalen, vil det i 2040 være stort behov for olje og gass for å dekke verdens energibehov. Dette bekrefter olje- og gassnæringens plass som den dominerende næringen i Norge framover, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i en kommentar til Norsk olje og gass’ konjunkturrapport 2016.

Konkurransedyktig
2016 har vært et krevende år for petroleumsnæringen. Næringens arbeid med å redusere kostnadsnivået har vært nødvendig for å være konkurransedyktig fremover.

Konjunkturrapporten viser at arbeidet med å redusere kostnadene virker. Den pågående omstillingen og effektiviseringen gjør næringen langt bedre rustet til å møte fremtiden og tåle en oljepris på dagens nivå.

– Det store arbeidet for å redusere kostnader som er gjort i selskapene de siste årene, fører til at behovet for investeringer for å utløse nye prosjekt nå er lavere. Det fører i seg selv til et lavere investeringsnivå fremover. Likevel viser våre analyser at investeringsnivået vil flate ut i 2018, og at vi går mot lysere tider. Det nivået vi venter framover vil ligge historisk høyt, noe som illustreres ved at det antas å ligge klart over investeringene i oljevirksomheten i 2010. Dette nivået er fire-fem ganger så høyt som det årlige investeringsnivået i norsk fastlandsindustri tilsammen, sier Schjøtt-Pedersen.

Fremtiden ligger i nord
Den norske petroleumsnæringen markerer i år sitt 50-årsjubileum. Under halvparten av ressursene er hentet opp. Fremtiden ligger i større grad i nord, fremgår det av rapporten.

– Når vi ser frem mot de neste tiårene ligger mye av potensialet for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i nord. I havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen kan det ligge betydelige ressurser. En konsekvensutredning bør iverksettes i kommende stortingsperiode. Vi ser også lyst på potensialet i Barentshavet, sier Schjøtt-Pedersen

Bunnen passert
– Bunnen i oljeprisen ser ut til å være passert. I løpet av 2017 kan en igjen finne balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.

Etter at rapporten ble ferdigstilt har oljeproduserende land blitt enige om produksjonskutt. Som en konsekvens har vi sett en viss økning i oljeprisen. Konjunkturrapporten viser hvordan investeringsutviklingen kan bli de neste årene både med en moderat og med en mer optimistisk oljepris.

–  I vårt hovedscenario for investeringsutviklingen på norsk sokkel, som denne gang går fram til 2021, har vi lagt til grunn en oljepris på 50 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger. Det andre scenarioet baserer seg på 70 dollar per fat, sier Martinsen.

Norsk olje og gass’ hovedscenario peker i retning av at inneværende års investering på norsk sokkel vil ende på 154 milliarder kroner, for deretter å falle mot 131 milliarder kroner i 2018. Løfter vil oljeprisen til 70 dollar fatet forventer vi  at investeringene i årene etter 2018 vil kunne ligge rundt 140 milliarder kroner årlig.

Graf: Econ Consulting Group
Graf: Econ Consulting Group

 

Siste fra forsiden

+

Nå er Island Innovator på vei til neste oppdrag – kontrakt i UK venter

Godkjenner PUD for Tyrving – investeringer på 6,2 milliarder

+

Måtte amputere finger etter klemulykke

Halliburton tildelt femårig boreavtale med Vår Energi

+

Vraker planer om selvstendig utbygging og sikter mot PUD i 2025

+

Arbeidere truffet av kjemikaliesprut

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger