Fred Olsen Renewables og Hafslund Eco vil bygge ut havvind i Norge
Pressemelding
17. november 2020
Fred Olsen Renewables og Hafslund Eco vil bygge ut havvind i Norge
Pressemelding
17. november 2020

Fred Olsen Renewables og Hafslund Eco vil bygge ut havvind i Norge.

Det er klart etter at de to selskapene tirsdag signerte en samarbeidsavtale. Partnerskapet skal i første omgang jobbe med å søke konsesjoner for utvikling av havvind på norsk sokkel.

I sommer besluttet regjeringen at det skal åpnes for søknader om konsesjoner for utbygging av vindkraft i to områder i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Partnerskapet eies likt av Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco og vil søke konsesjoner for utvikling av havvind på begge disse feltene, skriver duoen i en pressemelding.

Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco ønsker å fokusere både på flytende og bunnfast havvind og det jobbes nå aktivt med å detaljere konseptene videre.

«I første omgang er det ikke hensiktsmessig å levere store mengder kraft kun til det nordiske markedet, men til olje- og gassinstallasjoner og annet forbruk i og rundt Nordsjøen. Gjennom dette vil Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco være med på å utvikle et framtidig havnett», skriver selskapene.

– På lengre sikt forventer vi at etterspørselen etter fornybar kraft kommer til å øke for å dekke behovet for elektrifisering og avkarbonisering av Norge, Norden og resten av Europa. Her vil et havnett i Nordsjøen som kombinerer store mengder havvind og regulerbar vannkraft være sentralt, sier Ruyter.