Frykter at blått hydrogen fra norsk gass vil bli «diskriminert»

Foto: Norsk olje og gass
NTB
Publisert 20. juli 2020
Den norske olje– og gasslobbyen advarer EU mot forskjellsbehandling når støttemidlene til hydrogen skal deles ut.

– Etter min mening er det ingen grunn til å diskriminere mellom grønt og blått. Vi trenger begge deler, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Det er hydrogen han snakker om. Og Almlids budskap er klart: Skal vi nå klimamålene i Europa, vil vi trenge alt det hydrogenet vi kan produsere. Både grønt hydrogen og blått hydrogen.

– Jeg mener det er en avsporing med den fargediskusjonen, sier han.

Ny strategi

De to fargene på hydrogen har de siste månedene stått i sentrum for en bred norsk lobbykampanje i Brussel.

Bakteppet er den nye hydrogenstrategien som ble lagt fram av EU-kommisjonen tidligere i juli.

I strategien varsles det storstilt satsing på hydrogen i tida framover. Men EU-kommisjonen vil prioritere grønt hydrogen, det vil si hydrogen som er framstilt ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann.

Det har skapt uro i olje– og gassbransjen.

– Hvis hydrogen skal være en av de sentrale klimaløsningene i Europa, så er det utslippene som må stå i høysetet, og ikke opprinnelsen, sier Geir Seljeseth, Industri Energis utsending til Brussel.

– Skillet mellom grønt og blått hydrogen blir tidvis ganske kunstig, sier han.

Blått alternativ

Den underliggende bekymringen er utsiktene for norsk gasseksport.

Også naturgass kan nemlig brukes til å framstille hydrogen. Samtidig kan man fange og lagre mesteparten av CO2-en som frigjøres i produksjon, slik at klimautslippene blir lave.

Det er dette som kalles blått hydrogen. Og blått hydrogen kan ifølge bransjen produseres i langt større skala enn grønt hydrogen, til vesentlig lavere pris.

Benedicte Solaas, fagsjef for klimapolitikk i Norsk olje og gass, påpeker at forbruket av naturgass ventes å gå betydelig ned i EU de kommende tiårene.

– Men det er der vi mener hydrogen kan spille en rolle, sier Solaas til NTB.

– Ved å omgjøre naturgass til hydrogen kan du få en annen type marked for norsk naturgass, sier hun.

Vil ha teknologinøytral satsing

NHO, Norsk olje og gass, Industri Energi, Equinor og Aker Solutions har alle formidlet sine bekymringer til EU-kommisjonen i forbindelse med utformingen av den nye strategien.

Det samme har Olje– og energidepartementet gjort.

«Når det gjelder kilder til hydrogen, mener vi det er avgjørende at myndighetene tar en teknologinøytral tilnærming», skriver Olje– og energidepartementet i sitt høringsinnspill.

«Hvorvidt hydrogen kommer fra avkarbonisert naturgass eller fornybar overskuddskraft bør ikke være et spørsmål så lenge vi kan være sikre på at energien bidrar til å redusere utslippene», heter det i innspillet fra NHO.

Det handler om pengene

Det som står på spill, er framfor alt tilgangen til subsidier.

Skrekkscenarioet for gassprodusentene er at EU skal stenge kranen fullstendig for blått hydrogen og gi alle pengene til grønt.

Men så langt har ikke EU-kommisjonen gått.

Kommisjonen har riktignok vært tydelig på at pengebruken skal gjenspeile prioriteringene i strategien. Det betyr at støtte til grønt hydrogen vil få forrang. Men i en overgangsfase kan det også bli aktuelt å gi penger til blått hydrogen, bekreftet kilder i EU-kommisjonen på en pressebrifing nylig.

Det kan for eksempel skje ved at EU finansierer anlegg for fangst og lagring av CO2.

Siste fra forsiden

+

Masteroppgave: – Dropp elektrifiseringen av norske olje- og gassfelt

+

Elektrifisering av Wisting koster 5,8 milliarder kroner: – Finnes ikke et reelt alternativ

+

Ap-topp: – Skal vi bidra med energi til Europa, må vi lete i nord

+

Fortsetter å fylle boreprogrammet til Scarabeo 8

+

Overtok Linus mens riggen var i operasjon: – Intense måneder

Sval Energi sluttfører avtaler verdt 13 milliarder kroner

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger