Frykter flere dykkerulykker med nytt tilsyn og nye regler
NTB
NTB
3. juni 2019
(Illustrasjonsfoto: U.S. Navy)
Frykter flere dykkerulykker med nytt tilsyn og nye regler
NTB
NTB
3. juni 2019

Yrkesdykkere frykter at regelendringer og skifte av hvem som skal ha tilsyn med næringen, kan føre til flere ulykker og endrede arbeidsforhold.

I dag er det Arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med nordsjødykkere. I et nytt forslag fra et utvalg nedsatt av regjeringen går det fram at Sjøfartsdirektoratet skal få overført ansvaret for dykking som foregår fra skip.

I forslaget skal det også gå fram at maksimal arbeidstid per år økes fra 1.582 timer til 2.190 timer, en økning på 605 arbeidstimer i året, skriver Klassekampen. Det legges også opp til ulike regler for dykkere som opererer fra land og dem som dykker fra skip.

I et høringsnotat skriver Sjøfartsdirektoratet at de må tilføres ressurser for å bygge kompetanse til å ta på seg ansvaret for å føre tilsyn med dykkertjenester. Yrkesdykkerne er skeptiske til forslaget.

– Arbeidstilsynet har ført tilsyn med oss siden 1959. Nå skal vi legges inn under et direktorat uten kompetanse, sier tillitsvalgt Kristian Gundersen i Frøy Akvaservice.

– Det var et stort arbeid å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for nordsjødykkere. Det klarte vi i 1993. Det var et stort framskritt. Dette er et stort steg tilbake, sier tidligere nordsjødykker Morten Rasch, som i dag jobber i Industri Energi.