Full stans i stort vindkraftprosjekt
Redaksjon
15. oktober 2007
Full stans i stort vindkraftprosjekt
Redaksjon
15. oktober 2007

I fjor ble trinn to i det storstilte vindkraftprosjektet på Ytre Vikna i Nord-Trøndelag lagt på is. Nå er det full stans i hele prosjektet på grunn av for dårlig lønnsomhet. Regjeringen får kritikk for svake støtteordninger.

Petro.no

– Styret i Nord-Trøndelag Elektrisistetsverk (NTE) finner det ikke riktig å investere i Ytre Vikna vindmøllepark nå. Styret fastslår at lønnsomheten i prosjektet er forverret siden prinsippvedtaket om utbygging av trinn 1 i desember i fjor høst, skriver NTE i en melding.

Vedtaket innebærer at investeringsbeslutningen av en utbygging av 70 MW vindkraft med 20 vindturbiner forskyves til tilstrekkelig lønnsomhet oppnås.

De opprinnelige planene var på 249 MW. Selskapet har konsesjon for inntil 99 vindmøller på Ytre Vikna.

Svake støtteordnininger
Styreleder Kolbjørn Almlid i NTE sa i forbindelse med vedtaket om begrenset utbygging i fjor, at beslutningen var et direkte resultat av for svake støtteordninger.

– Det er svært skuffende at regjeringens tidligere uttalte, sterke ønske om omfattende vindkraftutbygging i Norge, ikke er fulgt opp med støtteordninger som gjør det mulig å bygge de vindkraftparkene det er gitt konsesjon for, sa Almlid.

Første byggetrinn av prosjektet var kostnadsberegnet til i overkant av 1 milliard kroner. Fullt utbygd ville Ytre Vikna gitt en årlig produksjon på rundt 650 GWh, med en utbyggingskostnad på rundt 3 milliarder kroner.

Styret har likevel fortsatt har tro på utbygging av Ytre Vikna, og sa derfor ja til å investere i linjenett som er tilrettelagt for vindkraftutbygging på Ytre Namdal. Hundhammerfjellet vindmøllepark vil også bli fullført.

Sterk kritikk
Statens målsetting er produksjon av 3 TWh vindkraft innen 2010.

– Dette er nok et eksempel på at regjeringen ikke følger opp løftet om 3 TWh ren vindkraft i 2010. Regjeringen lovet en ordning som var like god eller bedre enn det grønne sertifikatsamarbeidet med Sverige man gikk bort fra. Statkraft flytter nå sin vindkraftsatsning til Sverige fordi sertifikatordningen der tilsvarer ca 20 øre/KWh. I Norge avspises ren vindkraft med 8 øre/KWh. Er dette like godt eller bedre?” spør generalsekretær i Norwea, Øyvind Isachsen.

– Vindkraftsatsningen på Ytre Vikna skrinlegges fordi norske myndigheter foreløpig ikke legger til rette for ren og fornybar energi, sier han.

– Dobbeltmoral
Han mener statsminister Jens Stoltenberg viser dobbeltmoral når han på den ene siden priser fredsprisvinneren Al Gore og hevder å føre en «offensiv klimapolitikk», mens han på den andre siden driver en politikk som ikke legger til rette for fornybar energi.

– Konsekvensene av Stoltenbergs dobbeltmoral er katastrofale for norsk nærings- og miljøpolitikk”, sier Isachsen.

– Vindkraftsatsningen på Ytre Vikna kunne forsynt norske forbrukere med ren og fornybar energi og bidratt til arbeidsplasser og næringsutvikling. Kommunen er svært positiv til prosjektet, men nå skrinlegges det av NTE fordi regjeringens rammebetingelser for fornybar energi er alt for dårlige, sier Isachsen.