Gammel kjenning med gassfunn
John Økland
14. januar 2022
Stena Don ved CCB. Foto: John Økland
Gammel kjenning med gassfunn
John Økland
14. januar 2022

Stena Don, den første riggen som fikk SUT på norsk sokkel, opplever suksess i Marokko. 

Riggen er på kontrakt med Chariot og har nå boret lete- og avgrensingsbrønnen Anchois-2-brønnen. 

Foreløpige tolkninger av dataene bekrefter et betydelig gassfunn i Anchois-2, i form av en netto gasskolonne på totalt mer enn 100 meter. Til sammenlikning er den opprinnelige funnbrønnen Anchois-1 på 55 meter.

Riggen skal nå flytte seg til gassfunnet i Achois-1 for å re-entre brønnen der. 

Dette kan gi en potensiell fremtidig produksjonsbrønn til den kommende feltutbyggingen. 

Etter jobben for Chariot er Stena Don uten videre kontrakt.