Gass- og kondensatfunn nær Kvitebjørn-feltet
Pressemelding
8. juli 2020
Foto: Equinor
Gass- og kondensatfunn nær Kvitebjørn-feltet
Pressemelding
8. juli 2020

Equinor og partnerne Source Energy AS og Wellesley Petroleum AS har funnet gass og kondensat i undersøkelsesbrønn 30/2-5 S Atlantis.

Foreløpige beregninger av påviste ressurser er på mellom 3 og 10 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19 – 63 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Equinor i en pressemelding.

– Det er oppløftende at vi klarer å påvise stadig flere ressurser i et av de aller mest modne områdene på norsk sokkel. Nå starter arbeidet med å evaluere potensialet for en lønnsom og CO2-effektiv utvinning, sier Nick Ashton, letedirektør for norsk sokkel i Equinor.

Brønnen ble boret om lag 17 kilometer sør for Kvitebjørn-feltet og 10 kilometer nord for Huldra.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 30/2-5 S var å finne hydrokarboner i reservoarbergarter tilhørende Brent-gruppen av midtre jura alder. Brønnen påtraff en gasskolonne på om lag 160 meter hvorav 60 meter utgjør effektivt reservoar i midtre jura.

Det ble påtruffet dårlig til tilfredsstillende reservoarkvalitet i Ness-, Etive- og Tarbert-formasjonen, mens Rannoch-formasjonen hadde dårlig reservoarkvalitet.

Brønnen ble boret av West Hercules som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/11-24 S, med prospektnavnet Swisher, i utvinningstillatelse 248 C.

Source Energy mangler penger – får ikke info om egen letebrønn