Gasslekkasjer, fingerbrudd og brønnhendelse – uhellene i uke 30
Glenn Stangeland
6. september 2019
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Gasslekkasjer, fingerbrudd og brønnhendelse – uhellene i uke 30
Glenn Stangeland
6. september 2019

20. juli
Aker BP
Ivar Aasen
Utførende, som hadde jobbet med mekanisk arbeid, transporterte rørspool på 6,45 Kg i en 20 L murerbøtte ned trapp da innfestingen på hanken røk. Spoolen gikk igjennom rekkverk og traff flere strukturer på vei ned og landet til slutt på dørken. Total fallhøyde 12m. Ingen personskade. Hendelsen vil bli gransket iht. selskapets retningslinjer.

21. juli
Equinor
COSL Promoter
Alarm på HC sensor i Shaker grunnet gass fra brønnen – Mønstring av personell. Under P&A operasjon, ble Seal assembly for 13 3⁄8’’ casing ble trukket med stengt BOP annular og Choke line ned til BOP var ventilert. Kort tid etter trekking ble det observert flow på shaker. Choke ble stengt og brønn stengt inne med 28 bar chokeline trykk. Under avblødning av trykket med choke, ble gass i mud frigjort i shaker rom og HC sensor utløste alarm. Generell alarm og mønstring ble gjennomført og beredskapsorganisasjon varslet. Brønn ble gradvis blødd av og gass avledet, og situasjonen normalisert. Hendelsen klassifiseres initielt som som «Level 4 – Non-classified (NC)». Gass i mud og over shaker ble målt til hhv maks 17% og 40% LEL.

21. juli
Equinor
Veslefrikk B
Fra 21.07.19 kl. 18:45 har brannpumpe B på Veslefrikk B vært ute av drift. Utbedring av feil pågår. Kompenserende tiltak ved redusert brannpumpekapasitet vil være ihht styrende dokumentasjon, WR0213 for Veslefrikk.

15. juli
Aker BP
Maersk Interceptor
Skadet person ryddet i heavy-tool store og skulle flytte en metall skip inn i heis til main deck. I overgangen inn i heisen er det en liten, skrå kant som jekke trallen måtte dyttes over. For å få nok moment til å komme over kanten ble det brukt noe fart på metall skip/jekke tralle. Når jekke trallen traff kanten skled metall skipen av jekke tralle og skadet person falt bakover. Han slo hodet i dekket under fall. Sykepleier og vaktlege ble konsultert før skadet person gikk til lugar for å hvile. Skadet person returnerte til tjeneste påfølgende skift. På fredag 19.07.19 hadde tilstanden til skadet person blitt forverret og han meldte ifra til sykepleier om hodeverk. Han ble sendt inn med rute helikopter hvor en legeundersøkelse viste at han har fått en hjernerystelse. Personen ble sendt hjem for å hvile. Intern granskning vil bli utført.

Vil du sortere og søke i over 1100 uønskede hendelser?
Prøv Petro Database gratis i 30 dager!

22. juli
OMV
Deepsea Bergen

I forbindelse med skifte av trip tank pumpe fra #1 til #2 ble det observert utslipp til sjø. Da trip tank pumpe #2 ble startet ble det observert visuelt i diverter at styrbord over bord line ble overfylt. Dette resulterte i ca 700 liter med 1.91 sg oljebasert slam gikk til sjø. Standby båt foretok en visuell kontroll av sjøen i området ved bruk av olje søkende kamera. Ingen olje ble funnet på sjøen. Hendelsen vil bli gransket på nivå 3 (rig internt)

17. juli
Okea
Draugen
I forbindelse med forberedelser til frakopling av «sample bundle» for mix gass til analyse skulle driftstekniker sette ventil i vedlikeholds posisjon. Driftstekniker måtte tre armen inni mellom kabelgate og rør for å operere ventilen og fikk akutt smerte i skulder / arm som ikke gikk over nærmeste dagene. I samråd med sykepleier og vaktlege, dro vedkommende hjem etter 5 dager for videre medisinsk sjekk av skulder.

24. juli
Equinor
Troll C
Mønstring som følge av Gassdeteksjon – Falsk alarm. Generell Alarm automatisk utløst som følge av gassdeteksjon på 1 av 3 Gassdetektorer i luftinntak til Luftkompressor A. Ingen utslag på andre detektorer i området. Etter ca 10 min var områdene ute sjekket og klarert, og beredskapssituasjonen avblåst. POB kontroll var i løpet av denne tiden etablert. Det er i ettertid funnet en sløyfefeil på den aktuelle detektoren. Det vil videre bli vurdert om det er korrekt at GA utløses som følge av singel gassdeteksjon på dette utstyret.

17. juli
Equinor

Norne
Reparasjonsarbeid pågår i ballasttank 4 styrbord, og tanken ble ikke fylt som normalt ved siste olje-lossing 17/7-2019. Skadestabilitetskravene ved en evt punktering av ballasttank (17 grader) var i dette tilfellet ikke oppfylt i ballastkondisjon. Stabilitet i normalkondisjon er iht kravene. Etter at forholdet ble identifisert er det innført operative tiltak for å hindre punktering eller annen utilsiktet fylling av tanken. Tiltakene er bl.a. stopp i båtanløp og arbeider som kan påvirke stabilitet eller ballastsystem. Skadestabilitetskravet ble igjen oppfylt 23/7, pga oljeproduksjonen til sentertankene etter lossing.

24. juli
Equinor
Heidrun
Generell alarm som følge av at to varmedetektorer ble aktivert kl 07:40 i hovedgenerator hus C, område M14E. Det ble avklart at ingen brann hadde funnet sted. Årsak for varmgang i GEN C var utstyrsfeil på et B&G-nodekort. Beredskap ble avsluttet kl 08:25 og normalisering påbegynt.

24. juli
Equinor
Åsgard A
Mønstringsalarm kl 1430, personell mønstret ihht til instruks. Deteksjon av gass PA14, etter kort tid avklart kun singel gass deteksjon, ikke bekreftet gass. Sjekket og klarert, ikke gass i området. Feil søking av sensor pågår.

23. juli
Equinor
Hammerfest LNG
Kl 20:35 utilsiktet utløsning av 2stk brannkanoner, brannkanonene er koblet opp med brannskum av typen RF1 og AFFF. Utslipp til grunn 300L RF1 og 400L AFFF. Personell ble ikke eksponert.

23. juli
Aker BP
Deepsea Stavanger
LMRP unintentionally disconnected while de isolating Auto EDS. After landing the BOP and prior to startup of well operations, the Auto EDS function was about to be activated/de isolated as part of the DP procedure. Due to incorrect reset of the system after a yearly Auto EDS function with BOP on surface, a disconnect signal was still active in the system and were sent to the BOP control system when the Auto EDS system was activated leading to an unintended LMRP disconnect. As a part of the procedure no well operations were started before activating the Auto EDS system, and the DPO’s had communicated with the drill floor according to check list to verify that there was no tubular in the BOP and only seawater in the riser. An investigation to avoid similar incidents in the future and capture all learnings will be conducted by Odfjell including AkerBP personnel.

25. juli
Vår Energi
Goliat
Intern lekkasje funnet i 4 stk ESVer: 33ESV1107 fra Cargo Tank 1 Vest til strippepumpe. 33ESV1407 fra Cargo Tank 4 Vest til strippepumpe. 33ESV1507 fra Cargo Tank 1 Øst til strippepumpe. 33ESV1607 fra Cargo Tank 2 Øst til strippepumpe. Ventiler møter ikke interne testkrav. Feil oppdaget i forbindelse med lekkasjetesting. Kompenserende tiltak: 33HV3304 nedstrøm 33ESV1107 låses i stengt posisjon. 33HV3310 nedstrøm 33ESV1407 låses i stengt posisjon. 33HV3312 nedstrøm 33ESV1507 låses i stengt posisjon. 33HV3314 nedstrøm 33ESV1607 låses i stengt posisjon. De 4 strippelinene er isolert, og vil ikke bli brukt før barrierefunksjonen er tilbakestilt eller erstattet.

24. juli
Vår Energi
Jotun A
Oppdaget en mindre lekkasje i gassutløpet av 1.trinns-separator. Det ble målt 50 % LEL på 10 cm. Separator ble stengt ned og trykkavlastet.

24. juli
Equinor
Statfjord C
I forbindelse med montering av kobling mellom motor og vifte ble denne lagt på toppen av koblingshub. Operatør balanserte denne så den ikke skulle trille av mens den andre operatøren tok frem verktøy for å presse sammen kobling slik at den gikk inn i mellom hubber. Koblingshub skled inn i mellom hubber og datt ned. Operatøren holdt langs kanten av kobling slik at fingrene kom i klem mellom hub og kobling. Operatøren ble sendt i land for kontroll. Bekreftet brudd i finger.

25. juli
Neptune
Gjøa
Under normale driftsbetingelser og i forbindelse med tilbakestilling av gassløftkompressor om bord på Gjøa Semi, oppsto det en hydrokarbon lekkasje i en ventilblokk (bleedventil) den 25 juli klokken 14:40. Vi fikk en singel gassdeteksjon med påfølgende brannpumpestart, og ingen stans i produksjonen. Alarm og reaksjonslag identifiserte raskt lekkasjepunkt og fikk stanset lekkasjen. Med et høyt aktivitetsnivå om bord og som føre var ble det initiert GA (Generell Alarm) for å få oversikt/kontroll på personellet om bord på Gjøa. Beredskapsorganisasjonen mønstret i henhold til alarminstruks, hvor vi oppnådde POB kontroll innen 8 minutter.